You are here: Home Dịch vụ Unlock Huawei - Tiếng Việt Huawei - Remove Huawei ID - Remove Google Account Huawei - Repair - Unbrick All Huawei SmartPhone...

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Unlock Huawei - Tiếng Việt Huawei - Remove Huawei ID - Remove Google Account Huawei - Repair - Unbrick All Huawei SmartPhone...

Email In PDF.

Huawei

 

  Trung tâm giải mã điện thoại Vũ Ngọc - Mobile nhận giải mã - Unlock Sim Huawei - Unlock Huawei ID Account , Unlock Google Account (FRP Lock), Khóa hình vẽ, Khóa mật khẩu, Root Huawei, Tiếng Việt & Thêm Chplay Huawei - Sửa lỗi, nâng cấp phần mềm - Repair boot - Unbrick (QHSUSB_BULK, HS-USB Qdloader 9008..) All Huawei SmartPhone .. xách tay China - Trung Quốc, Taiwan - Đài Loan...


Danh sách Support Huawei Phone :

Huawei Ascend G7 Plius RIO-AL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-L01
Huawei Ascend G7 Plius RIO-TL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-CL00
Huawei Ascend G7 Plius RIO-UL00
Huawei Ascend G740 G740-L00
Huawei Ascend G8 RIO-L01
Huawei Ascend G8 RIO-L02
Huawei Ascend G8 RIO-L03
Huawei Ascend G8 RIO-TL00
Huawei Ascend Y538 Y538-A1
Huawei Ascend Y560 Y560-CL00
Huawei Ascend Y560 Y560-L01
Huawei Ascend Y560 Y560-L02
Huawei Ascend Y560 Y560-L03
Huawei Ascend Y560 Y560-L23
Huawei Ascend Y560 Y560-U02
Huawei Ascend Y560 Y560-U03
Huawei Ascend Y560 Y560-U23
Huawei Ascend Y6 SCC-U21
Huawei Ascend Y6 SCL-AL00
Huawei Ascend Y6 SCL-CL00
Huawei Ascend Y6 SCL-L01
Huawei Ascend Y6 SCL-L02
Huawei Ascend Y6 SCL-L03
Huawei Ascend Y6 SCL-L04
Huawei Ascend Y6 SCL-L21
Huawei Ascend Y6 SCL-L32
Huawei Ascend Y6 SCL-TL00
Huawei Ascend Y6 SCL-TL00H
Huawei Ascend Y6 SCL-TL10
Huawei Ascend Y6 SCL-TL10H
Huawei Ascend Y6 SCL-U03
Huawei Ascend Y6 SCL-U21
Huawei Ascend Y6 SCL-U23
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-AL00
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-CL10
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-L01
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-L02
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-TL00
Huawei Ascend Y6 Pro TIT-U02
Huawei ECO LUA-L03
Huawei ECO LUA-L13
Huawei ECO LUA-L23
Huawei G Power TIT-U02
Huawei G9 VNS-DL00
Huawei G9 VNS-TL00
Huawei G9 Lite VNS-AL00
Huawei GR3 TAG-L01
Huawei GR3 TAG-L03
Huawei GR3 TAG-L13
Huawei GR3 TAG-L21
Huawei GR3 TAG-L22
Huawei GR3 TAG-L23
Huawei GR3 TAG-L32
Huawei GR5 KII-L21
Huawei GR5 KII-L22
Huawei GR5 KII-L23
Huawei Holly2 plus TIT-AL00
Huawei Holly2 plus TIT-CL10
Huawei Honor 4A SCL-AL00
Huawei Honor 4A SCL-CL00
Huawei Honor 4A SCL-L01
Huawei Honor 4A SCL-L02
Huawei Honor 4A SCL-L03
Huawei Honor 4A SCL-L04
Huawei Honor 4A SCL-L21
Huawei Honor 4A SCL-L32
Huawei Honor 4A SCL-TL00
Huawei Honor 4A SCL-TL00H
Huawei Honor 4A SCL-TL10
Huawei Honor 4A SCL-TL10H
Huawei Honor 4A SCL-U03
Huawei Honor 4A SCL-U21
Huawei Honor 4A SCL-U23
Huawei Honor 4A SCL-U31
Huawei Honor 4C Pro TIT-L01
Huawei Honor 4C Pro TIT-TL00
Huawei Honor 5A CAM-L03
Huawei Honor 5A CAM-L03E
Huawei Honor 5A CAM-L21
Huawei Honor 5A CAM-L22
Huawei Honor 5A CAM-L23
Huawei Honor 5A CAM-L32
Huawei Honor 5A CAM-L53
Huawei Honor 5A CAM-TL00
Huawei Honor 5A CAM-TL00E
Huawei Honor 5A CAM-TL00H
Huawei Honor 5A CAM-U22
Huawei Honor 5A CAM-UL00
Huawei Honor 5A CAM-UL00E
Huawei Honor 5C NEM-AL00
Huawei Honor 5C NEM-AL10
Huawei Honor 5C NEM-L21
Huawei Honor 5C NEM-L22
Huawei Honor 5C NEM-L51
Huawei Honor 5C NEM-TL00
Huawei Honor 5C NEM-TL00H
Huawei Honor 5C NEM-UL10
Huawei Honor 5X KIW-AL10
Huawei Honor 5X KIW-AL10G
Huawei Honor 5X KIW-AL20
Huawei Honor 5X KIW-CL00
Huawei Honor 5X KIW-L21
Huawei Honor 5X KIW-L22
Huawei Honor 5X KIW-L23
Huawei Honor 5X KIW-L24
Huawei Honor 5X KIW-TL00
Huawei Honor 5X KIW-TL00H
Huawei Honor 5X KIW-UL00
Huawei Honor 7 PLK-AL10
Huawei Honor 7 PLK-C00
Huawei Honor 7 PLK-L01
Huawei Honor 7 PLK-L11
Huawei Honor 7 PLK-L21
Huawei Honor 7 PLK-TL00
Huawei Honor 7 PLK-TL01H
Huawei Honor 7 PLK-TL11H
Huawei Honor 7 PLK-UL00
Huawei Honor 7 PLK-UL00IN
Huawei Honor 7 PLK-UL10
Huawei Honor 7 Lite NEM-L21
Huawei Honor 7i ATH-AL00
Huawei Honor 7i ATH-CL00
Huawei Honor 7i ATH-TL00
Huawei Honor 7i ATH-TL00H
Huawei Honor 7i ATH-UL00
Huawei Honor 7i ATH-UL01
Huawei Honor 7i ATH-UL06
Huawei Honor 7i ATH-UL11
Huawei Honor 7i ATH-UL16
Huawei Honor 8 FRD-AL00
Huawei Honor 8 FRD-AL00A
Huawei Honor 8 FRD-AL10
Huawei Honor 8 FRD-DL00
Huawei Honor 8 FRD-L02
Huawei Honor 8 FRD-L04
Huawei Honor 8 FRD-L09
Huawei Honor 8 FRD-L19
Huawei Honor 8 FRD-TL00
Huawei Honor V8 KNT-CL00
Huawei Honor V8 Premium Edition KNT-AL20
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-AL10
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-L09
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-TL10
Huawei Honor V8 Standard Edition KNT-UL10
Huawei Huawei Honor Note 8 Premium Edition EDI-AL10
Huawei Huawei Honor Note 8 Standard Edition EDI-DL00
Huawei MATE 8 NXT-AL10A
Huawei MATE 8 NXT-AL10B
Huawei MATE 8 NXT-AL10C
Huawei MATE 8 NXT-CL00A
Huawei MATE 8 NXT-CL00B
Huawei MATE 8 NXT-DL00A
Huawei MATE 8 NXT-DL00B
Huawei MATE 8 NXT-L09A
Huawei MATE 8 NXT-L09B
Huawei MATE 8 NXT-L29A
Huawei MATE 8 NXT-L29B
Huawei MATE 8 NXT-TL00A
Huawei MATE 8 NXT-TL00B
Huawei MATE S CRR-CL00
Huawei MATE S CRR-CL20
Huawei MATE S CRR-L09
Huawei MATE S CRR-TL00
Huawei MATE S CRR-UL00
Huawei MATE S CRR-UL20
Huawei MediaPad M2 M2-801L
Huawei MediaPad M2 M2-801w
Huawei MediaPad M2 M2-802L
Huawei MediaPad M2 M2-803L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-701L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-703L
Huawei MediaPad M2 7.0 PLE-703LT
Huawei MediaPad X2 GEM-701L
Huawei MediaPad X2 GEM-702L
Huawei MediaPad X2 GEM-703L
Huawei MediaPad X2 GEM-703LT
Huawei ORANGE DIVE 70 SCL-L01
Huawei P8 GRA-CL00
Huawei P8 GRA-CL10
Huawei P8 GRA-L03
Huawei P8 GRA-L09
Huawei P8 GRA-L13
Huawei P8 GRA-TL00
Huawei P8 GRA-TL10
Huawei P8 GRA-UL00
Huawei P8 GRA-UL10
Huawei P8lite ALE-CL00
Huawei P8lite ALE-L01
Huawei P8lite ALE-L02
Huawei P8lite ALE-L03
Huawei P8lite ALE-L04
Huawei P8lite ALE-L21
Huawei P8lite ALE-L22
Huawei P8lite ALE-L23
Huawei P8lite ALE-L32
Huawei P8lite ALE-L34
Huawei P8lite ALE-L52
Huawei P8lite ALE-L53
Huawei P8lite ALE-L62
Huawei P8lite ALE-TL00
Huawei P8lite ALE-UL00
Huawei P8lite Smart TAG-L01
Huawei P8max DAV-701L
Huawei P8max DAV-702L
Huawei P8max DAV-703L
Huawei P8max DAV-713L
Huawei P9 EVA-AL00
Huawei P9 EVA-AL10
Huawei P9 EVA-CL00
Huawei P9 EVA-DL00
Huawei P9 EVA-L09
Huawei P9 EVA-L09J
Huawei P9 EVA-L19
Huawei P9 EVA-L29
Huawei P9 EVA-TL00
Huawei P9 Lite VNS-L01
Huawei P9 Lite VNS-L02
Huawei P9 Lite VNS-L03
Huawei P9 Lite VNS-L11
Huawei P9 Lite VNS-L21
Huawei P9 Lite VNS-L22
Huawei P9 Lite VNS-L31
Huawei P9 Lite VNS-L53
Huawei P9 Lite VNS-TL00
Huawei Y3II LUA-L01
Huawei Y3II LUA-L02
Huawei Y3II LUA-L21
Huawei Y3II LUA-U02
Huawei Y3II LUA-U03
Huawei Y3II LUA-U22
Huawei Y3II LUA-U23
Huawei Y5II CUN-L01
Huawei Y5II CUN-L02
Huawei Y5II CUN-L03
Huawei Y5II CUN-L21
Huawei Y5II CUN-L22
Huawei Y5II CUN-L23
Huawei Y5II CUN-L33
Huawei Y5II CUN-U29
Huawei Y6 Elite LYO-L01
Huawei Y6 Elite LYO-L02
Huawei Y6 Elite LYO-L03
Huawei Y6II CAM-L03
Huawei Y6II CAM-L03E
Huawei Y6II CAM-L21
Huawei Y6II CAM-L22
Huawei Y6II CAM-L23
Huawei Y6II CAM-L32
Huawei Y6II CAM-L53
Huawei Y6II compact LYO-L01
Huawei Y6II compact LYO-L02
Huawei Y6II compact LYO-L03

 • Huawei G9 Plus MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00
 • Huawei Maimang 5 MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-CL00
 • Huawei Mate 9 MHA-AL10A, MHA-AL10C, MHA-AL10B, MHA-L09B, MHA-L29B, MHA-L2AB, MHA-TL00A
 • Huawei Mate 9 Pro LON-AL00A, LON-AL00B, LON-AL00C, LON-AL00D, LON-CL00B, LON-L09A, LON-L09B, LON-L29A,LON-L29B,LON-L29C,LON-L29D, LON-TL10B
 • Huawei Nova CAN-AL00,CAN-AL10,CAN-L1,CAN-L2,CAN-L3,CAN-L11,CAN-L12,CAN-L13,CAN-TL10,CAN-TL20,CAZ-AL00
 • Huawei Nova Plus MLA-L1,MLA-L2,MLA-L3,MLA-L11,MLA-L12,MLA-L13

 

 • Giải mã - mở mạng - Tiếng Việt All Huawei - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

  Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận unlock tất cả các loại điện thoại trên thế giới khác : SONY , Nokia lumia, Microsoft Lumia, LG, HTC, iPhone, Pantech SKY, Blackberry...

  Phone

  Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  Vũ ngọc - Mobile
  HOTLINE : 0979.913.808 - 096.9119.887

  Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh (Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)
  levitra generico india

   

  vungocmobile

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 19 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat