You are here: Home Dịch vụ Unlock OPPO ID - Tiếng Việt OPPO - Google Play OPPO - Repair boot - Unbrick All OPPO SmartPhone...

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Unlock OPPO ID - Tiếng Việt OPPO - Google Play OPPO - Repair boot - Unbrick All OPPO SmartPhone...

Email In PDF.

OPPO

 

  Trung tâm giải mã điện thoại Vũ Ngọc - Mobile nhận giải mã - Unlock Sim OPPO - Unlock OPPO Account (OPPO ID), Unlock Google Account (FRP Lock), Khóa hình vẽ, Khóa mật khẩu, Root OPPO, Tiếng Việt & Thêm Chplay OPPO - Sửa lỗi, nâng cấp phần mềm - Repair boot - Unbrick (QHSUSB_BULK, HS-USB Qdloader 9008..) All OPPO SmartPhone .. xách tay China - Trung Quốc, Taiwan - Đài Loan, India, indonesia, UAE, Australia, Sri Lanka, Pakistan, Singabore, Malaysia...


Danh sách Support OPPO Phone :

 • OPPO R17全网通版(PBEM00)
 • OPPO R17移动全网通版(PBET00)
 • OPPO R17 (CPH1879)
 • OPPO R17 Pro (PBDM00)
 • OPPO R17 Pro (PBDT00)
 • OPPO R16
 • OPPO R15x (PBCM10)
 • OPPO R15x (PBCT10)
 • OPPO R15 (PACT00)
 • OPPO R15 (PACM00)
 • OPPO R15 (PAAT00)
 • OPPO R15 (PAM00)
 • OPPO R15 梦镜版(PAAM00)
 • OPPO R15 梦镜版(PAAT00)
 • OPPO R15 (CPH1835)
 • OPPO R15 Pro (CPH1831)
 • OPPO R13
 • OPPO R11
 • OPPO R11 (CPH1707) Android 7.1.1
 • OPPO R11Plus
 • OPPO R11Plusk
 • OPPO R11Plust
 • OPPO R11t
 • OPPO R11Pluskt
 • OPPO R11s
 • OPPO R11s (CPH1719) Android 7.1.1
 • OPPO R11st
 • OPPO R11s Plus
 • OPPO R11s Plus (CPH1721)
 • OPPO R11s Plust
 • OPPO R9s Plus apotekerendk.com
 • OPPO R9s Plust
 • OPPO R9sk
 • OPPO R9st
 • OPPO R9 Plus
 • OPPO R9 Plusm A Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9 Plustm A Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9 Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9m Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9t Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9tm Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO R9s Tiếng Việt Android 6.0.1 & CH Play
 • OPPO Reno (PCAM00)
 • OPPO Reno (PCAT00)
 • OPPO Reno (CPH1917)
 • OPPO Reno 5G (CPH1921)
 • OPPO Reno 10 (PCCM00)
 • OPPO Reno 10x zoom (CPH1919)
 • OPPO Reno A (CPH1983)
 • OPPO Reno Ace (PCLM10)
 • OPPO Reno Z (CPH1979)
 • OPPO Reno Z (PCDM10)
 • OPPO Reno 2 f (CPH1989)
 • OPPO Reno 2 (PCKM00)
 • OPPO Reno 2 Z (CPH1945)
 • OPPO Reno 2 Z (PCKM80)
 • OPPO Reno 3 (PDCM00)
 • OPPO Reno 3 Pro (PCRM00)
 • OPPO Reno 10 (PCCM00)
 • OPPO Reno 10 (PCCT00)
 • OPPO A1 (OPPO A83)
 • OPPO A1K (CPH1923)
 • OPPO A1K (CPH1925)
 • OPPO A1t (OPPO A83t)
 • OPPO A3 (PADT00)
 • OPPO A3 (PADM00)
 • OPPO A3 CPH1837
 • OPPO A3S (CPH1803)
 • OPPO A3S (CPH1805)
 • OPPO A3S (CPH1853)
 • OPPO A5 (PBAM00)
 • OPPO A5 (PBAT00)
 • OPPO A5 (CPH1809)
 • OPPO A5s (CPH1909)
 • OPPO A5 2020 (CPH1931)
 • OPPO A5 2020 (CPH1933)
 • OPPO A7 (CPH1901)
 • OPPO A7N (PCDT00, PCDM00)
 • OPPO AX7 (CPH1903)
 • OPPO A7x (PBBM00)
 • OPPO A7x (PBBT00)
 • OPPO A8 (PDBM00)
 • OPPO A11 (PCHM10)
 • OPPO A11x (PCHM30)
 • OPPO A9x  (PCEM00)
 • OPPO A71 (CPH1717) Android 7.1.1
 • OPPO A71 2018 (CPH1801)
 • OPPO A73
 • OPPO A73t
 • OPPO A73S CPH1859
 • OPPO A75
 • OPPO A75s
 • OPPO A77
 • OPPO A77T
 • OPPO A79 Android 7.1.1
 • OPPO A79T Android 7.1.1
 • OPPO A79k
 • OPPO A79kt
 • OPPO A83 (CPH1729)
 • OPPO A83 2018 (CPH1827)
 • OPPO A83
 • OPPO A83t
 • OPPO A8 (PDBM00)
 • OPPO A9 2020 (CPH1941)
 • OPPO A9 2020 (CPH1937)
 • OPPO A91 (PCPM00)
 • OPPO A59m Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO A59s Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO A59st
 • OPPO A59t Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play (Gapps)
 • OPPO A57 Tiếng Việt Android 6.0.1 & CH Play (Gapps)
 • OPPO A57t Tiếng Việt Android 6.0.1 & CH Play (Gapps)
 • OPPO A53
 • OPPO A53m
 • OPPO A51
 • OPPO A51f
 • OPPO A51kc
 • OPPO A39 (CPH1605EX)
 • OPPO A37f
 • OPPO A37fw
 • OPPO A37m Tiếng Việt Android 5.1 & CH Play
 • OPPO A37t
 • OPPO A37 (A37FEX)
 • OPPO A33
 • OPPO A33f EX
 • OPPO A33m
 • OPPO A33t
 • OPPO A33w
 • OPPO A31
 • OPPO A31c
 • OPPO A31t
 • OPPO A31u
 • OPPO A30
 • OPPO A11
 • OPPO A11w
 • OPPO AX5 (R15 Neo CPH1851)
 • OPPO AX5s (CPH1920)
 • OPPO AX7 (R17 neo CPH1893)
 • OPPO F1f
 • OPPO F1f - A1600 Taiwan
 • OPPO F1s
 • OPPO F1s - A1601 Taiwan
 • OPPO F1s 2017
 • OPPO F1 (F1EX)
 • OPPO F3 (CPH1609)
 • OPPO F3 Lite
 • OPPO F3 Plus (CPH1613)
 • OPPO F5 (CPH1723)
 • OPPO F5 YOUTH (CPH1725)
 • OPPO F7 4GB (CPH1819)
 • OPPO F7 YOUTH (CPH1859)
 • OPPO F9 (CPH1825)
 • OPPO F9 (CPH1869)
 • OPPO F9 (CPH1881)
 • OPPO F11 (CPH1911)
 • OPPO F11 Pro (CPH1969)
 • OPPO Find X兰博基尼版/全网通高配版(PAHM00)
 • OPPO Find X全网通版(PAFM00)
 • OPPO Find X移动全网通版(PAFT00)
 • OPPO Find X (CPH1871)
 • OPPO K1 (PBCM30)
 • OPPO K3 (PCGM00)
 • OPPO K5 (PCNM00)
 • OPPO Realme 1 (CPH1859)
 • OPPO Realme 2 (RMX1805)
 • OPPO Realme 2 Pro (RMX1801, RMX1807)
 • OPPO Realme 3 (RMX1833)
 • OPPO Realme C1 (RMX1811)
 • OPPO R601
 • OPPO R7
 • OPPO R7f EX
 • OPPO R7 Plus Tiếng Việt Android 5.0 & CH Play
 • OPPO R7 Plusm
 • OPPO R7005
 • OPPO R7007
 • OPPO R7c
 • OPPO R7g EX
 • OPPO R7kf EX
 • OPPO R7Plusf EX
 • OPPO R7sf EX
 • OPPO R7plust
 • OPPO R7s
 • OPPO R7sm
 • OPPO R7sPlus
 • OPPO R7st
 • OPPO R7T
 • OPPO R7t CMCC
 • OPPO R8000
 • OPPO R8007
 • OPPO R801
 • OPPO R801T
 • OPPO R803
 • OPPO R805
 • OPPO R807
 • OPPO R809T
 • OPPO R8107
 • OPPO R8109
 • OPPO R811
 • OPPO R811T
 • OPPO R811W
 • OPPO T29
 • OPPO T703
 • OPPO U701
 • OPPO U701T
 • OPPO U705
 • OPPO U705T
 • OPPO U705W
 • OPPO U707T
 • OPPO X903
 • OPPO X905
 • OPPO X905
 • OPPO X907
 • OPPO X909
 • OPPO X909T
 • OPPO X9000
 • OPPO X9007
 • OPPO X9009 - F1 Plus (X9009EX)
 • OPPO X9070
 • OPPO X9076
 • OPPO X9077
 • OPPO X9079
 • Realme 1 (CPH1859)
 • Realme 2 (RMX1805 - RMX1809 - RMX1811)
 • Realme 2 Pro (RMX1801 - RMX1803 - RMX1807)
 • Realme 3 (RMX1833)
 • Realme 3 /3i (RMX1821 - RMX1822 - RMX1823 - RMX1825 - RMX1826)
 • Realme 3 Pro (RMX1851)
 • Realme 5 Pro (RMX1971)
 • Realme C1 (RMX1811)
 • Realme C2 (RMX1941 - RMX1942 - RMX1943 - RMX1945)
 • Realme U1 (RMX1831)
 • Realme X (RMX1901)
 • Realme XT (RMX1921)
 • Giải mã - mở mạng - Tiếng Việt All OPPO - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

  Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận unlock tất cả các loại điện thoại trên thế giới khác : SONY , Nokia lumia, Microsoft Lumia, LG, HTC, iPhone, Pantech SKY, Blackberry...

  Phone

  Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  Vũ ngọc - Mobile
  HOTLINE : 0979.913.808 - 096.9119.887

  Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh (Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)

   

  vungocmobile

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 50 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat