You are here: Home Tin tức Sử dụng Thông tin nâng cấp phần mềm cho điện thoại LG Hàn Quốc (LG Firmware)

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thông tin nâng cấp phần mềm cho điện thoại LG Hàn Quốc (LG Firmware)

Email In PDF.

Android6.0

SW Tool (Dùng cho file .Tot, .Dz, Bin..) :

LGFlashTool_2.0.1.6 - Download here

LGFlashTool_2.0.1.5 - Download here

LGFlashTool_2.0.1.3 - Download here

LGFlashTool_2.0.1.0 - Download here

LGFlashTool_1.8.9.0 - Download here

LGFlashTool_1.8.6.527 - Download here

Copy file MegaLock.dll vào thư mục sau khi cài đặt để sử dụng

LG Driver : Download here

LG World Update Firmware

 

Model SW Version KDZ Files .TOT / . BIN Files Android OS/Download Date
LG-H870DS G6 H870DS10b H870DS10b_00_OPEN_HK_DS_OP_0406.kdz   7.0  
LG-H872 G6 H87210e H87210e_00_0322.kdz   7.0 03/2017
LG-H873 G6 H87310b H87310b_00_OPEN_CA_OP_0322.kdz   7.0 03/2017
LG-US997 US99711a US99711a_04_0322.kdz   7.0 03/2017
LGM-G600L G6 G600L10l LGMG600L10l_00.kdz LGMG600LAT-00-V10l-LGU-KR-MAR-21-2017+0.tot 7.0 03/2017
LG-H810 LGH81020y LGH81020y_00.kdz LGH810AT-00-V21y-ATT-US-JUN-20-2016-ARB03+0 6.0 8/2016
LG-H830 H830V10a   LGH830AT-00-10a-TMO-US-FEB-26-2016+0-user 6.0.1 4/2016
LG-H955 Flex 2 H95510d_00 H95510d_00.kdz      
LG-H959 Flex 2 H95910c_00 H95910c_00.kdz      
LG-LS996 LS996ZV7_17   LS996ZV7_17.user_secure.zip 5.1.1  
LG-D800 LGD80030F   LGD800AT-00-V30f-ATT-US-MAR-13-2015+0 5.0.2 13/03/2015
LG-D415 D41510c   BIN_LGD415AT-02-V10c-310-260-MAR-04-2014+0.zip   13/10/2014
LG-D724 G3 Beat D724V10a   BIN_LGD724AT-00-V10a-AME-XX-JUL-16-2014+0   27/8/2014
LG-D857     BIN_LGD857AT-00-V10a-CUO-CN-JUL-30-2014+0    
LG-D858 LG G3 D858V10a    BIN_LGD858AT-00-V10a-CMT-CN-JUL-12-2014-16G+0   29/7/2014
LG-D729     LGD729AT-01-V10c-460-03-JUL-29-2014+0.zip   25/8/2014
LG-D728     LGD728AT-00-V10b-CMT-CN-AUG-18-2014+0.zip   25/8/2014
LG-D852G D852G10c   BIN_LGD852GAT-01-V10c-302-500-JUL-15-2014+0.zip   19/7/2014
LG-D852 D85210b   BIN_LGD852AT-01-V10b-302-610-JUL-14-2014+0.zip   19/7/2014
LG-D855K D85510d   BIN_LGD855KAT-00-V10d-505-01-JUL-04-2014-16G+0.zip KK 4.4.2 15/7/2014
LG-LS990 G3  LS990ZV4    LS990ZV4_04.51101.zip  KK 4.4.2  15/7/2014
LG-VS985 G3  VS98510B    VS98510B_03.zip, eri-00005_with-CRC_2009-10-15.bin.zip, VS98510B_03.scr  KK 4.4.2  15/7/2014
LG-D724 G3 Mini D72410a   BIN_LGD724AT-00-V10a-CIS-XX-JUL-01-2014+0.zip KK 4.4.2 14/7/2014
LG-E975 E97520a   BIN_LGE975AT-00-V20a-SEA-XX-JUN-25-2014+0.zip KK 4.4.2 9/7/2014
LG-E975 E97520a   BIN_LGE975AT-00-V20a-HKG-XX-JUN-27-2014+0.zip KK 4.4.2 9/7/2014
LG-D855 16G D85510b   BIN_LGD855AT-00-V10b-HKG-XX-JUL-01-2014-16G+0.zip KK 4.4.2 5/7/2014
LG-D855 32G D85510b   BIN_LGD855AT-00-V10b-HKG-XX-JUL-01-2014-32G+0.zip KK 4.4.2 5/7/2014
LG-D851TN D85110c   BIN_LGD851AT-01-V10c-310-260-JUN-20-2014+0.zip KK 4.4.2 5/7/2014
LG-LS995 G Flex LS995ZV7   LS995ZV7_14.S7_14.P51100.zip KK 4.4.2 4/7/2014
LG-D855AR D85510a   BIN_LGD855ARAT-00-V10a-SCA-XXX-JUN-10-2014-16G+0.zip KK 4.4.2 4/7/2014
LG-D806 G2 D80620a   BIN_LGD806AT-00-V20a-AMX-XXX-APR-08-2014-32G+0.zip KK 4.4.2 4/7/2014
LG-D850 G3 D85010d   BIN_LGD850AT-01-V10d-310-410-JUN-19-2014+0.zip KK 4.4.2 4/7/2014
LG-D855 D85510a   BIN_LGD855AT-00-V10a-HKG-XX-JUN-06-2014-32G+0.zip KK 4.4.2 2/7/2014
LG-D805 D80520a   BIN_LGD805AT-00-V20a-724-06-APR-17-2014-16G+0.zip KK 4.4.2 28/6/2014
LG-D855P D85510a   BIN_LGD855PAT-00-V10a-724-02-JUN-03-2014-16G+2.zip   28/6/2014
LG-D855P D85510a   BIN_LGD855PAT-00-V10a-SCA-XXX-JUN-10-2014-16G+0.zip   28/6/2014
LG-D855 G3 32GB   BIN_LGD855AT-00-V10b-SEA-XX-JUN-11-2014-32G+0.zip   19/6/2014
LG-D855 LG G3      BIN_LGD855AT-00-V10a-206-01-JUN-06-2014-16G+0.zip    18/6/2014
LG-E975 E97520A   BIN_LGE975AT-00-V20a-204-04-MAY-28-2014+0.zip KK 4.4.2 16/6/2014
LG-D800 G2 V20u   LGD800AT-01-V20u-310-410-APR-23-2014+0.zip   5/6/2014
LG-VS980 G2 VS98024A   VS98024A_11.zip KK 4.4.2 2/6/2014
LG-D320 LG L70          
LG-D325 LG L70          
LG-D958 G Flex D95820a   BIN_LGD958AT-00-V20a-HKG-XX-MAY-14-2014+0.zip KK 4.4.2 28/5/2014
LG-E980 G Pro V20g   BIN_LGE980AT-00-V20g-ATT-US-APR-28-2014+0.zip KK 4.4.2 21/5/2014
LG-D838 D83810a   BIN_LGD838AT-00-V10a-466-92-APR-29-2014-32G+0.zip   14/5/2014
LG-D801BK D80120a   BIN_LGD801AT-01-V20a-310-260-FEB-03-2014+0.zip   13/5/2014
LG-E988 G pro E98820A   BIN_LGE988AT-00-V20a-HKG-XX-MAY-01-2014+0.zip KK 4.4.2 14/5/2014
LG-D682 V10d       29/3/2014
LG-D686 V10i       29/3/2014
LG-D950G     BIN_LGD950GAT-01-V10a-302-720-MAR-07-2014+0    
LG-LS955     LS995ZV6_00.S6_00.P51100    
LG-D959TS     BIN_LGD959AT-02-V20h-310-260-APR-28-2014+0    
LG-D802 G2     BIN_LGD802AT-00-V20a-ESA-XX-MAR-07-2014-32G+0    
LG-D802 32G     BIN_LGD802AT-00-V10e-ESA-XX-DEC-04-2013-32G+0    
LG-D802 16G     BIN_LGD802AT-00-V20a-ESA-XX-MAR-07-2014-16G+0    
LG-D802T     BIN_LGD802TAT-00-V10c-IND-XX-FEB-20-2014-32G+0    
LG-D800     LGD800AT-01-V20c-310-410-FEB-02-2014+0    
LG-D801     BIN_LGD801AT-01-V10c-310-260-AUG-13-2013    
LG-D803     BIN_LGD803AT-00-V20f-RGS-CA-APR-08-2014+32G+0    
LG-D805 D80510a   BIN_LGD805AT-00-V10a-334-020-AUG-29-2013-16G+0.zip    
LG-LS980     LS980ZVA_01    
LG-VS980     VS98024A_11    

 

LG Vietnam Update Firmware

Model SW Version KDZ Files .TOT / . BIN Files Android OS Date
LG-E975 V20a   LGE975AT-V20a-ESA-XX-JUL-17-2014  KK 4.4.2  30/7/2014
LG-D958 D95820C   BIN_LGD958AT-00-V20c-IND-XX-JUN-27-2014+0.zip   15/7/2014
LG-E988 E98820C   BIN_LGE988AT-00-V20c-ESA-XX-JUN-20-2014+0.zip KK 4.4.2 1/7/2014
LG-D855 LG G3  G3 16GB    BIN_LGD855AT-00-V10a-ESA-XX-JUN-06-2014-16G+0.zip    19/6/2014
LG-D855 G3 G3 32GB   BIN_LGD855AT-00-V10a-ESA-XX-JUN-06-2014-32G+0.zip   19/6/2014
LG-D838 D83810c   BIN_LGD838AT-00-V10c-ESA-XX-MAY-09-2014-16G+0.zip   19/5/2014
LG-D620 G2 Mini          
LG-F620R G2 Mini          
LG-D802 G2 16G D80220B   BIN_LGD802AT-00-V20b-ESA-XX-APR-28-2014-16G+0.zip   13/5/2014
LG-D802 G2 32G D80220B   BIN_LGD802AT-00-V20b-ESA-XX-APR-28-2014-32G+0.zip   13/5/2014
LG-D958 LG FLEX D95810d   BIN_LGD958AT-00-V10d-IND-XX-JAN-21-2014+0    
LG-D838 D83810b        
LG-D821 V10i   BIN_LGD821AT-00-V10d-NXS-XX-DEC-11-2013-KOT49H-USER-16G+0    
LG-D682 V10d       29/3/2014
LG-D686 V10i       29/3/2014
LG-D802 G2     BIN_LGD802AT-00-V20a-ESA-XX-MAR-07-2014-32G+0    
LG-D802 32G     BIN_LGD802AT-00-V10e-ESA-XX-DEC-04-2013-32G+0    
LG-D802 16G     BIN_LGD802AT-00-V20a-ESA-XX-MAR-07-2014-16G+0    

LG JAPAN Upgrate Firmware

Model SW Version KDZ Files .TOT / . BIN Files Android OS/Download Date
LGV32 Isai G4 LGV32V10t_00   LGV32HL-04-V10t-440-51-DEC-10-2015+0.zip 5.1 12/2015
LGV32 Isai G4 LGV32V10s_00   LGV32HL-04-V10s-440-51-NOV-19-2015+0.zip 5.1 11/2015
LGV32 Isai G4 LGV32V10h_00   LGV32HL-04-V10h-440-51-JUN-23-2015+0.zip 5.1 06/2015
LG-L24 Isai FL LGL2410g_00_8   BIN_LGL24AT-01-V10g-440-50-OCT-08-2014+0.zip 4.4.2 15/10/2014
LG-L24 Isai FL LGL2410e   BIN_LGL24AT-01-V10e-440-50-OCT-01-2014+0.zip   10/10/2014
LG-L24 Isai FL LGL2410b   BIN_LGL24AT-01-V10b-440-50-AUG-09-2014+0.zip   25/8/2014
L05E Optimus it L05E10e   BIN_LGL05EAT-01-V10e-440-10-JAN-13-2014+0.zip   13/8/2014
LG-D620J G2 Mini LTE-A D620J10a   BIN_LGD620JAT-00-V10a-JP-XX-JUL-19-2014-JP.zip   24/7/2014
LG-L22 G2 isai LGL2220c   LGL22AT-01-V20c-440-50-JUL-01-2014+0.zip   14/7/2014
L24 LG isai FL  V10a    BIN_LGL24AT-01-V10a-440-50-JUN-19-2014+0.zip  KK 4.4.2  7/7/2014
L-02C V10E   L02C-01-V10e-440-10-JUN-11-2014.zip   7/7/2014
LG-D821S V10e   BIN_LGD821AT-00-V10e-NXS-XX-JUN-12-2014-KTU84M-USER-16G+0.zip   28/6/2014
LG-D821S V10e   BIN_LGD821AT-00-V10e-NXS-XX-JUN-12-2014-KTU84M-USER-32G+0.zip   28/6/2014
L-02F L02F10C   MMI_L02F-01-V10c-440-10-MAY-29-2014+0.zip   28/6/2014
LG-V500 V50020d   LGV500AT-00-V20d-JPN-XX-JUN-05-2014+0.zip   20/6/2014
LG-L22 G2 isai LGL2220b   LGL22AT-01-V20b-440-50-MAY-19-2014+0.zip KK 4.4.2 3/6/2014
LG-V500 G pad 8.3 V50020a   LGV500AT-00-V20a-JPN-XX-MAR-29-2014+0.zip   7/4/2014
L-03F LG Modem L03F10A   MMI_L03F-01-V10a-440-10-APR-16-2014+0.zip   7/5/2014
L-02F L02F10b       29/3/2014
L-01F LG G2 L01F11k       29/3/2014
LG-L23 LG FLEX LGL2310d   BIN_LGL23AT-01-V10d-440-50-DEC-10-2013+0    
LG-L22 isai G2 LGL2210b   LGL22AT-01-V10b-440-50-FEB-18-2014+0 JB 4.2.2  
LG-L21 LGL2110d   LGL21AT-00-V10d-KDI-JP-APR-04-2013+0    
L-05E L05E10e        
L-04E LG GK L04E10f        
L-03E L03E10b        
L-02E L02E20a   BIN_LGL02EAT-01-V20a-440-10-JUN-12-2013+0    
L-02E L02E10e        
L-01E L01E20d        
L-01E L01E10a   DZ_LGL01EAT-00-V10a-DCM-JP-SEP-28-2012+2    

 

LG Korea Update Firmware

Model SW Version KDZ Files .TOT / . BIN Files Android OS/Download Date
LGM-G600L G6 G600L10h G600L10h_00.kdz   7.0 03/2017
LGM-G600K G6          
LGM-G600S G6          
LG-F800S V20 F800S10e F800S10e_00_0914.kdz   7.0 10/2016
LG-F800L V20 F800L10e F800L10e_00_0914.kdz   7.0 10/2016
LG-F800K V20 F800K10e F800K10e_00_0914.kdz   7.0 10/2016
LG-F700S F700S10k F700S10k_00.kdz   6.0.1 2/5/2016
LG-F700K       6.0.1 2/5/2016
LG-F700L       6.0.1 2/5/2016
LG-F700S G5 F700S10e   LGF700SAT-00-V10e-SKT-KR-MAR-16-2016+0.zip 6.0.1 3/2016
LG-F700K G5 F700L10f   LGF700LAT-00-V10f-LGU-KR-MAR-28-2016+0.zip 6.0.1 3/2016
LG-F620S F620S20A_00 F620S20A_00_0401.kdz   6.0.1 5/2016
LG-F620K Class 4G F620K20A_00 F620K20A_00_0401.kdz   6.0.1 4/2016
LG-F620L F620L20A_00 F620L20A_00_0401.kdz   6.0.1 5/2016
LG-F610S          
LG-F610K          
LG-F610L          
LG-F600S V10 F600S10s_00   LGF600SAT-00-V10s-SKT-KR-DEC-23-2015+0.zip 5.1.1 1/2016
LG-F460L G3 Cat 6 F460L30c_00 F460L30c_00_1223.kdz   M 6.0 1/2016
LG-F460K G3 Cat 6 F460K30c_00 F460K30c_00_1223.kdz   M 6.0 01/2016
LG-F460S G3 Cat6 F460S30c_00 F460S30c_00_1223.kdz   M 6.0 01/2016
LG-F400K G3 F400K30d_00 F400K30d_00_1218.kdz   M 6.0 01/2016
LG-F400L G3 F400L30c_00 F400L30c_00_1217.kdz   M 6.0 01/2016
LG-F400S G3 F400S30C_00 F400S30c_00_1217.kdz   M 6.0 01/2016
LG-F600K V10 F600K10o_00 F600K10o_00.kdz LGF600KAT-00-V10o-KT-KR-NOV-23-2015+0.zip 5.1.1 11/2015
LG-F600L V10 F600L10o_00 F600L10o_00.kdz LGF600LAT-00-V10o-LGU-KR-NOV-23-2015+0.zip 5.1.1 11/2015
LG-F600K V10 F600K10J_00 F600K10J_00.kdz LGF600KAT-00-V10j-KT-KR-OCT-11-2015+0.zip 5.1.1 10/2015
LG-F600L V10 F600L10E_00 F600L10E_00.kdz LGF600LAT-00-V10e-LGU-KR-SEP-30-2015+0.zip LL 5.1.1 10/2015
LG-F500L G4 F500L20C_00 F500L20C_00.kdz   M 6.0 10/2015
LG-F500K G4 F500K20C_00 F500K20C_00.kdz   M 6.0 10/2015
LG-F500S G4 F500S20C_00 F500S20C_00.kdz   M 6.0 10/2015
LG-F560K G Stylo          
LG-F560L G Stylo          
LG-F560S G Stylo          
LG-F500S G4 F500S20C_00 F500S20C_00.kdz LGF500SAT-00-V20c-SKT-KR-OCT-27-2015+0.zip MS 6.0 4/11/2015
LG-F500K G4 F500K20C_00 F500K20C_00.kdz   MS 6.0 4/11/2015
LG-F500L G4 F500L20C_00 F500L20C_00.kdz   MS 6.0 4/11/2015
LG-F500K G4 F500K10p_00 F500K10p_00.kdz LGF500KAT-00-V10p-KT-KR-JUL-04-2015+0.zip LL 5.1 4/7/2015
LG-F500L G4 F500L10o_00 F500L10o_00.kdz LGF500LAT-00-V10o-LGU-KR-JUL-01-2015+0.zip LL 5.1 1/7/2015
LG-F500S G4 F500S10n_00 F500S10n_00.kdz  LGF500SAT-00-V10n-SKT-KR-JUN-25-2015+0.zip LL 5.1  25/6/2015
LG-F500S G4 F500S10h_00 F500S10h_00.kdz  LGF500SAT-00-V10h-SKT-KR-MAY-20-2015+0.zip LL 5.1  20/5/2015
LG-F500K G4 F500K10n_00 F500K10n_00.kdz  LGF500KAT-00-V10n-KT-KR-JUN-25-2015+0.zip LL 5.1  25/6/2015
LG-F500K G4 F500K10h_00 F500K10h_00.kdz  LGF500KAT-00-V10h-KT-KR-MAY-20-2015+0.zip LL 5.1  20/5/2015
LG-F540K Spirit F540K10a_00 F540K10a_00.kdz      
LG-F540L Spirit F540L10a_00  F540L10a_00.kdz      
LG-F540S Spirit F540S10a_00 F540S10a_00.kdz     12/4/2015
LG-F500K G4 F500K10a_00 F500K10a_00.kdz      
LG-F500L G4 F500L10a_00  F500L10a_00.kdz      
LG-F500S G4 F500S10a_00 F500S10a_00.kdz      
LG-F520L F520L20g_00  F520L20g_00.kdz   LL 5.0 30/4/2015
LG-F520K F520K20g_00  F520K20g_00.kdz   LL 5.0 30/4/2015
LG-F520S F520S20g_00 F520S20g_00.kdz   LL 5.0 30/4/2015
LG-F490L F490L21b_00 F490L21b_00.kdz     20/4/2015
LG-V500 V50030a_00 V50030a_00.kdz   LL 5.0  
LG-F410S F410S20c_00 F410S20c_00.kdz   LL 5.0 8/4/2015
LG-F490L F490L21b_00 F490L21b_00.kdz     8/4/2015
LG-F400L F400L20h_00 F400L20h_00.kdz   LL 5.0 6/4/2015
LG-F220K F220K30b_00 F220K30b_00.kdz   LL 5.0 6/4/2015
LG-F320L F320L30d_00 F320L30d_00.kdz   LL 5.0 2/4/2015
LG-V700N V700n20a_00 V700n20a_00.kdz   LL 5.0 1/4/2015
LG-V400 V40020a_00 V40020a_00.kdz   LL 5.0 31/3/2015
LG-F310LR F310LR20b_00 F310LR20b_00.kdz   LL 5.0.2 23/3/2015
LG-F310L F310L30b_00 F310L30b_00.kdz   LL 5.0.2 23/3/2015
LG-F320K F320K30d_00 F320K30d_00.kdz   LL 5.0 20/3/2015
LG-F320S F320S30e_00 F320S30e_00.kdz   LL 5.0 20/3/2015
LG-F320L F320L30d_00 F320L30d_00.kdz   LL 5.0 20/3/2015
LG-F220K F220K20c_00 F220K20c_00.kdz   KK 4. 19/3/2015
LG-F240K F240K30d_00 F240K30d_00.kdz   LL 5.0 27/2/2015
LG-F240S F240S30c_00 F240S30c_00.kdz   LL 5.0 27/2/2015
LG-F240L F240L30c_00 F240L30c_00.kdz   LL 5.0 27/2/2015
LG-F180L F180L30e_00 F180L30e_00.kdz     25/2/2015
LG-F520L AKA F520L10j_00 F520L10j_00.kdz LGF520LAT-00-V10j-LGU-KR-FEB-12-2015 KK 4.4.2 20/2/2015
LG-F200S F200S30i_00 F200S30i_00.kdz     13/2/2015
LG-F200L F200L30i_00 F200L30i_00.kdz     13/2/2015
LG-F350S F350S20b_00 F350S20b_00.kdz   LL 5.0 30/1/2015
LG-F350K F350K20b_00 F350K20b_00.kdz   LL 5.0 30/1/2015
LG-F350L F350L20b_00 F350L20b_00.kdz   LL 5.0 30/1/2015
LG-F460K F460K20c_00 F460K20c_00.kdz     31/12/2014
LG-F460S F460S20c_00 F460S20c_00.kdz     31/12/2014
LG-F4650L F460L20c_00 F460L20c_00.kdz     21/12/2014
LG-F400L G3 F400L20c_00 F400L20c_00.kdz LGF400LAT-00-V20c-LGU-KR-NOV-24-2014+0.zip LL 5.0 29/11/2014
LG-F400K G3 F400K20c_00 F400K20c_00.kdz LGF400KAT-00-V20c-KT-KR-NOV-24-2014+0 .zip LL 5.0 29/11/2014
LG-F400S G3 F400S20c_00 F400S20c_00.kdz LGF400SAT-00-V20c-SKT-KR-NOV-24-2014+0.zip LL 5.0 29/11/2014
LG-F460L F460L10s F460L10s_00.kdz     14/11/2014
LG-F520L F520L10d F520L10d_00.kdz     13/11/2014
LG-F520K F520K10d  F520K10d_00.kdz     12/11/2014
LG-F520S F520S10d F520S10d_00.kdz     12/11/2014
LG-F510L Flex 2 F510L10b_00 F510L10b_00.kdz      
LG-F510K Flex 2 F510K10e_00 F510K10e_00.kdz      
LG-F510K Flex 2 F510K10b_00 F510S10b_00.kdz      
LG-F510S Flex 2 F510S10b_00 F500S10b_00.kdz      
LG-F460S F460S10p F460S10p_00.kdz     6/11/2014
LG-W105L W105L421 W105L421_00.kdz     5/11/2014
LG-F460L F460L10p F460L10p_00.kdz     5/11/2014
LG-F460K F460K10o F460K10o_00.kdz     5/11/2014
LG-F430L F430L10c F430L10c_00.kdz LGF430LAT-00-V10c-LGU-KR-OCT-27-2014+0.zip   5/11/2014
LG-F400K G3 F400K10u F400K10u_00.kdz     5/11/2014
LG-F40L FL40L10c FL40L10c_00.kdz     4/11/2014 http://storec..rofessional/
LG-F470S F470S10n F470S10n_00.kdz     31/10/2014
LG-F160LV LTE2 V10f V20f_00.kdz     30/10/2014
LG-F490L F490L10g F490L10g_00.kdz     30/10/2014
LG-F470L F470L10n F470L10n_00.kdz     29/10/2014
LG-W105S W105S421 W105S421_00.kdz     28/10/2014
LG-F470K F470K10n F470K10n_00.kdz     28/10/2014
LG-F320L F320L21y F320L21y_00.kdz     27/10/2014
LG-F410S G3 A F410S10g F410S10G_00.kdz     27/10/2014
LG-F480L F480L10j F480L10j_00.kdz     24/10/2014
LG-F480S F480S10j F480S10j_00.kdz     24/10/2014
LG-F480K  F480K10j F480K10j_00.kdz      24/10/2014
LG-F310LR F310LR10j F310LR10j_00.kdz     24/10/2014
LG-F480L  F480L10F_00  F480L10F_00.kdz      
LG-F490L liger F490L10e F490L10e_00.kdz     23/10/2014
LG-F480S Wine F480S10E_00 F480S10e_00.kdz   4.4.2  
LG-F410S G3 A F410S10f  F410S10F_00.kdz     19/10/2014
LG-F400S G3 F400S10t  F400S10T_00.kdz     17/10/2014
LG-F400K G3 F400K10t  F400K10T_00.kdz     17/10/2014
LG-W105S W105S420_00 W105S420_00.kdz      
LG-W105L W105L420_00 W105L420_00.kdz      
LG-F460S G3 Cat.6 F460S10J F460S10J_00.kdz      
LG-F460K G3 cat.6 F460K10J F460K10J_00.kdz      
LG-V700N V700N10E_00 V700n10e_00.kdz      
LG-V507L G Pad 8.3 V507L10R_00 V507L10R_00.kdz      
LG-V500 G Pad 8.3 V50020D_00 V50020d_00.kdz      
LG-V500 V50010E_00 V50010E_00.kdz      
LG-V500 V50010F_00 V50010F_00.kdz      
LG-F400L F400L10t  F400L10T_00.kdz     14/10/2014
LG-F240S F240S20f       13/10/2014
LG-W110 V10b_1       11/10/2014
LG-V500 V50020d       10/10/2014
LG-F470K F470K10m       10/10/2014
LG-F460L F460L10m       10/10/2014
LGF460K F460K10i       2/9/2014
LG-V700N V700n10a       2/9/2014
LG-F200K F200K30g       2/9/2014
LG-F310L F310L20g       28/8/2014
LG-F430L F430L10a       28/8/2014
LG-F40L FL40L10b       27/8/2014
LG-F460L F460L10e        27/8/2014
LG-F460S F460S10f       27/8/2014
LG-F460K F460K10f    LGF460KAT-00-V10f-KT-KR-JUL-24-2014+0.zip   27/82014
LG-F400S F400S10k        22/8/2014
LG-F400K F400K10k       22/8/2014
LG-F400L F400L10k       22/8/2014
LG-F410S F410S10d       25/8/2014
LG-F370S F370S10h       9/8/2014
LG-F180K F180K30c       7/8/2014
LG-F470K F470K10h       6/8/2014
LG-F460K F460K10f       6/8/2014
LG-F410S V10c       31/7/2014
LG-F320K F320K21w     KK 4.4.2 28/7/2014
LG-F470K F470K10g     KK 4.4.2 26/7/2014
LG-F460L G3 Cat.6 F460L10d       22/7/2014
LG-F470L G3 Beat  V10f    LGF470LAT-00-V10f-LGU-KR-JUL-09-2014+0.zip  KK 442  18/7/2014
LG-F470K G3 Beat  V10f    LGF470KAT-00-V10f-KT-KR-JUL-09-2014+0.zip  KK 442  18/7/2014
LG-F470S G3 Beat  V10f    LGF470SAT-00-V10f-SKT-KR-JUL-09-2014+0.zip  KK 442  18/7/2014
LG-F460S G3 Cat.6  F460S10e    LGF460SAT-00-V10e-SKT-KR-JUL-21-20140.zip    24/7/2014
LG-F460K G3 Cat.6  F460K10e        24/7/2014
LG-F460L G3  Cat.6  F460S10e        24/7/2014
LG-F320K G2 F320K21u   LGF320KAT-00-V21u-KT-KR-JUN-10-2014+0.zip   11/7/2014
LG-W105S W105S420   W105S420_00.zip   9/7/2014
LG-W105L W105L420   W105L420_00.zip   9/7/2014
 LG-F300L  F300L20g    LGF300LAT-00-V20g-LGU-KR-JUN-20-2014+0.zip    9/7/2014
LG-V700N V700n10d   LGV700nAT-00-V10d-KOR-XX-JUL-02-2014+0.zip   9/7/2014
LG-F320L F320L21v   LGF320LAT-00-V21v-LGU-KR-JUN-26-2014+0.zip KK 4.4.2 7/7/2014
LG-F310L F310L20f   LGF310LAT-00-V20f-LGU-KR-JUN-27-2014+0.zip KK 4.4.2 4/7/2014
LG-F200LS F200LS10e   LGF200LSAT-00-V10e-LGU-KR-JUN-21-2014+0.zip   4/7/2014
LG-F400L F400L10g   LGF400LAT-00-V10g-LGU-KR-JUN-22-2014+0.zip KK 4.4.2 1/7/2014
LG-D821 V10e   BIN_LGD821AT-00-V10e-NXS-XX-JUN-12-2014-KTU84M-USER-16G+0.zip   1/7/2014
LG-D821  V10e   BIN_LGD821AT-00-V10e-NXS-XX-JUN-12-2014-KTU84M-USER-32G+0.zip   1/7/2014
LG-F350K F350K10o  F350K10o_00.kdz LGF350KAT-00-V10o-KT-KR-JUN-12-2014+0.zip   30/6/2014
LG-F400K F400K10g   LGF400KAT-00-V10g-KT-KR-JUN-22-2014+0.zip   30/6/2014
LG-F400S F400S10g   LGF400SAT-00-V10g-SKT-KR-JUN-22-2014+0.zip   30/6/2014
LG-F160K LTE2 V20j   LGF160KAT-00-V20j-KT-KR-JUN-21-2014+0.zip   28/6/2014
LG-F120K V30d   LGF120KAT-00-V30d-450-08-JUN-18-2014+0.zip  JB 4.1.2 27/6/2014
LG-F340S F340S20c  F340S20c_00.kdz LGF340SAT-00-V20c-SKT-KR-JUN-10-2014+0.zip  KK 4.4.2 25/6/2014
LG-F350S F350S10o  F350S10O_00.kdz LGF350SAT-00-V10o-SKT-KR-JUN-12-2014+0.zip  KK 4.4.2 25/6/2014
LG-F340K F340K20d  F340K20d_00.kdz LGF340KAT-00-V20d-KT-KR-JUN-10-2014+0.zip KK 4.4.2 25/6/2014
LG-F200L VU2 F200L30f   LGF200LAT-00-V30f-LGU-KR-JUN-05-2014+0.zip KK 4.4.2 24/6/2014
LG-F200S VU2 F200S30d_00    LGF200SAT-00-V30d-SKT-KR-JUN-02-2014+0.zip KK 4.4.2  24/6/2014
LG-V700N V700n10c   LGV700nAT-00-V10c-KOR-XX-MAY-29-2014+0.zip   24/6/2014
LG-F320S G2 F320S21u   LGF320SAT-00-V21u-SKT-KR-JUN-10-2014+0.zip KK 4.4.2 24/6/2014
LG-F340L F340L20b   LGF340LAT-00-V20b-LGU-KR-JUN-05-2014+0.zip KK 4.4.2 24/6/2014
LG-F350L F350L10o   LGF350LAT-00-V10o-LGU-KR-JUN-13-2014+0.zip   19/6/2014
LG-F200K VU2 F200K30D_00 F200K30D_00.kdz LGF200KAT-00-V30d-KT-KR-JUN-02-2014+0.zip   19/6/2014
LG-F200L VU2 F200L30F_00 F200L30F_00.kdz   KK 4.4.2 18/6/2014
LG-V700N V700n10c   LGV700nAT-00-V10c-KOR-XX-MAY-29-2014+0.zip   14/6/2014
LG-F400K G3 F400K10e   LGF400KAT-00-V10e-KT-KR-JUN-07-2014+0.zip KK4.4.2 12/6/2014
LG-F400S G3 F400S10e   LGF400SAT-00-V10e-SKT-KR-JUN-07-2014+0.zip KK 4.4.2 12/6/2014
LG-F400L G3 F400L10e   LGF400LAT-00-V10e-LGU-KR-JUN-07-2014+0.zip KK 4.4.2 12/6/2014
LG-W100 G Watch V10a   BIN_LGW100AT-00-V10a-NXS-XX-MAY-27-2014-KKV51-USER+0.zip   5/6/2014
LG-V507 V10r   LGV507LAT-00-V10r-KOR-LGU-MAY-27-2014+0.zip   5/6/2014
LG-F370K F370K10h  F370K10H_00.kdz LGF370KAT-00-V10h-KT-KR-MAY-23-2014+0.zip KK 4.4.2 5/6/2014
LG-F260S LTE3 V20f   LGF260SAT-00-V20f-SKT-KR-MAY-26-2014+0.zip KK 4.4.2 5/6/2014
LG-F370S F70 F370S10h  F370S10H_00.kdz LGF370SAT-00-V10h-SKT-KR-MAY-22-2014+0.zip KK 4.4.2 3/6/2014
LG-V500 V50020d   LGV500AT-00-V20d-KOR-XX-MAY-23-2014+0.zip   3/6/2014
LG-F180L LG G F180L30c F180L30c_00.kdz LGF180LAT-00-V30c-LGU-KR-MAY-23-2014+0.zip KK 4.4.2 2/6/2014
LG-D329 D32910d   BIN_LGD329AT-00-V10d-KOR-XX-MAY-20-2014+0.zip   28/5/2014
LG-F310LR F310LR10f F310LR10f_00.kdz LGF310LRAT-00-V10f-LGU-KR-MAY-25-2014+0.zip   28/5/2014
LG-F240S G pro F240S20e   LGF240SAT-00-V20e-SKT-KR-MAY-09-2014+0.zip   28/5/2014
LG-F400L LG-G3 F400L10a   LGF400LAT-00-V10a-LGU-KR-MAY-18-2014+0.zip KK 4.4.2 26/5/2014
LG-F400K LG G3 F400K10b F400K10B_00.kdz LGF400KAT-00-V10b-KT-KR-MAY-20-2014+0.zip KK 4.4.2 26/5/2014
LG-F400S LG G3 F400S10a   LGF400SAT-00-V10a-SKT-KR-MAY-19-2014+0.zip KK 4.4.2 26/5/2014
LG-F220K V20c F220K20C_00.kdz LGF220KAT-00-V20c-KT-KR-MAY-09-2014+0.zip KK 4.4.2 22/5/2014
LG-F240L V20f F240L20f_00.kdz LGF240LAT-00-V20f-LGU-KR-MAY-12-2014+0.zip KK 4.4.2 22/5/2014
LG-F240K F240K20g F240K20g_00.kdz LGF240KAT-00-V20g-KT-KR-MAY-06-2014+0.zip KK 4.4.2 20/5/2014
LG-F180K LG G F180K30b F180S30b_00.kdz LGF180KAT-00-V30b-KT-KR-MAY-09-2014+0.zip KK 4.4.2 20/5/2014
LG-F180S LG G F180S30b F180K30b_00.kdz LGF180SAT-00-V30b-SKT-KR-MAY-09-2014+0.zip KK 4.4.2 20/5/2014
LG-F370S LG F70 F370S10e   LGF370SAT-00-V10e-SKT-KR-APR-23-2014+0.zip   19/5/2014
LG-D329 LG L70 V10c   BIN_LGD329AT-00-V10c-KOR-XX-APR-14-2014+0.zip   18/5/2014
LG-F370K LG F70 F370K10b   LGF370KAT-00-V10b-KT-KR-APR-20-2014+0.zip   16/5/2014
LG-F370L LG F70 F370L10g  F370L10G_00.kdz LGF370LAT-00-V10g-LGU-KR-MAY-07-2014+0.zip   16/5/2014
LG-F200S VU 2 F200S20h   LGF200SAT-00-V20h-SKT-KR-APR-08-2014+0.zip   15/5/2014
LG-F310LR F310LR10d   LGF310LRAT-00-V10d-LGU-KR-MAY-02-2014+0.zip   14/5/2014
LG-F310L F310L20b F310L20b_00.kdz LGF310LAT-00-V20b-LGU-KR-APR-30-2014+0.zip   12/5/2014
LG-F200L Vu 2 F200L20h F200L20h_00.kdz LGF200LAT-00-V20h-LGU-KR-APR-09-2014+0.zip   29/4/2014
LG-F310LR F310LR10b   LGF310LRAT-00-V10b-LGU-KR-APR-14-2014+0.zip   25/4/2014
LG-D329 D32910c   BIN_LGD329AT-00-V10c-KOR-XX-APR-14-2014+0.zip   23/4/2014
LG-F260S F260S20d F260S20d_00.kdz LGF260SAT-00-V20d-SKT-KR-APR-17-2014+0.zip   23/4/2014
LG-F200K F200K20h F200K20h_00.kdz LGF200KAT-00-V20h-KT-KR-APR-09-2014+0.zip   22/4/2014
LG-F310L F310L10d F310L10D_00.kdz LGF310LAT-00-V10d-LGU-KR-FEB-04-2014+0.zip   21/4/2014
LG-F310L F310L10C_00 F310L10C_00.kdz      
LG-F310LR F310LR10b   LGF310LRAT-00-V10b-LGU-KR-APR-14-2014+0.zip   21/04/2014
LG-F300L F300L20f F300L20f_00.kdz LGF300LAT-00-V20f-LGU-KR-APR-02-2014+0.zip   18/4/2014
LG-D329 V10c   BIN_LGD329AT-00-V10c-KOR-XX-APR-14-2014+0.zip   18/4/2014
LG-F320S LG G2 F320S21r F320S21R_00.kdz LGF320SAT-00-V21r-SKT-KR-APR-09-2014+0.zip   17/4/2014
LG-F350S LG G Pro 2 F350S10k F350S10K_00.kdz LGF350SAT-00-V10k-SKT-KR-APR-10-2014+0.zip   17/4/2014
LG-F350L G Pro 2 F350L10k F350L10K_00.kdz LGF350LAT-00-V10k-LGU-KR-APR-09-2014+0.zip   15/4/2014
LG-F300K LG Vu 2 F300K20f F300K20F_00.kdz LGF300KAT-00-V20f-KT-KR-APR-02-2014+0.zip   14/4/2014
LG-F300S LG Vu 2 F300S20f F300S20f_00.kdz LGF300SAT-00-V20f-SKT-KR-APR-02-2014+0.zip   10/4/2014
LG-F180K LG G F180K20O   LGF180KAT-00-V20o-KT-KR-OCT-29-2013+0   9/4/2014
LG-F240K V20e   LGF240KAT-00-V20e-KT-KR-APR-01-2014+0.zip   4/4/2014
LG-F240L V20d F240L20d_00.kdz LGF240LAT-00-V20d-LGU-KR-APR-01-2014+0.zip   4/4/2014
LG-F240S F240S20d F240S20d_00.kdz LGF240SAT-00-V20d-SKT-KR-APR-01-2014+0.zip   4/4/2014
LG-F350K G Pro 2 F350K10h F350K10h_00.kdz LGF350KAT-00-V10h-KT-KR-MAR-25-2014+0.zip   2/4/2014
LG-F350S G Pro 2 F350S10i   LGF350SAT-00-V10i-SKT-KR-MAR-26-2014+0.zip   2/4/2014
LG-F320K LG G2 F320K21p F320K21P_00.kdz LGF320KAT-00-V21p-KT-KR-MAR-24-2014+0.zip   1/4/2014
LG-F350L LG G Pro 2 F350L10h   LGF350LAT-00-V10h-LGU-KR-MAR-21-2014+0.zip   1/4/2014
LG-F320L LG G2 F320L21p F320L21P_00.kdz LGF320LAT-00-V21p-LGU-KR-MAR-24-2014+0.zip   31/3/2014
LG-F300S LG Vu 3 F300S20d F300S20d_00.kdz LGF300SAT-00-V20d-SKT-KR-MAR-19-2014+0.zip   28/3/014
LG-F320S LG G2 F320S21o F320S21O_00.kdz LGF320SAT-00-V21o-SKT-KR-MAR-22-2014+0   28/3/2014
LG-F340L LG Flex F340L20a F340L20a_00.kdz LGF340LAT-00-V20a-LGU-KR-MAR-15-2014+0.zip KK 4.4.2 27/3/2014
LG-F340S LG Flex F340S20a F340S20a_00.kdz LGF340SAT-00-V20a-SKT-KR-MAR-19-2014+0.zip KK 4.4.2 27/3/2014
LG-F340K LG Flex F340K20a F340K20a_00.kdz LGF340KAT-00-V20a-KT-KR-MAR-15-2014+0.zip KK 4.4.2 27/3/2014
LG-F340K LG Flex F340K10f   LGF340KAT-00-V10f-KT-KR-FEB-03-2014+0.zip    
LG-F310L F310L10D_00 F310L10C_00.kdz LGF310LAT-00-V10d-LGU-KR-FEB-04-2014+0.zip    
LG-F300L LG Vu 3 F300L20C_00 F300L20C_00.kdz LGF300LAT-00-V20c-LGU-KR-MAR-07-2014+0.zip    
LG-F300K LG Vu 3 F300K20B_00 F300K20B_00.kdz LGF300KAT-00-V20b-KT-KR-MAR-03-2014+0.zip    
LG-F260S LTE 3   F260S10m_00.kdz LGF260SAT-00-V10m-SKT-KR-NOV-22-2013+0    
LG-V507L G Pad V10i   LGV507LAT-00-V10i-KOR-LGU-DEC-18-2013+0.zip    
LG-F240L Optimus G     LGF240LAT-00-V10k-LGU-KR-FEB-26-2013+0.zip    
LG-F240L F240L10Z_00 F240L10Z_00.kdz      
LG-F240K Optimus G F240K20e_00 F240K20e_00.kdz LGF240KAT-00-V20e-KT-KR-APR-01-2014+0.zip    
LG-F240K F240K10Z_00 F240K10Z_00.kdz      
LG-F220K LG GK     LGF220KAT-00-V10h-KT-KR-DEC-20-2013+0.zip    
LG-F200K LG Vu 2 F200K20g_00 F200K20g_00.kdz LGF200KAT-00-V20g-KT-KR-DEC-14-2013+0.zip    
LG-F200K F200K10g_00 F200K10g_00.kdz      
LG-F200L LG Vu 2 F200L20f_00 F200L20f_00.kdz LGF200LAT-00-V20f-LGU-KR-DEC-07-2013+0.zip    
LG-F200L F200L10H_00 F200L10h_00.kdz      
LG-F200LS F200LS10c_00 F200LS10c_00.kdz LGF200LSAT-00-V10c-LGU-KR-NOV-25-2013+0.zip    
LG-F200S LG Vu 2 F200S20g_00 F200S20g_00.kdz LGF200SAT-00-V20g-SKT-KR-DEC-19-2013+0.zip    
LG-F180K Optimus G F180K20O_00 F180K20O_00.kdz LGF180KAT-00-V20o-KT-KR-OCT-29-2013+0.zip    
LG-F180K F180K10K_00 F180K10K_00.kdz      
LG-F180L Optimus G     LGF180LAT-00-V20p-LGU-KR-APR-04-2013+0.zip    
LG-F180L F180L10Q_00 F180L10Q_00.kdz      
LG-F180S Optimus G     LGF180SAT-00-V20i-SKT-KR-MAR-04-2013+0.zip    
LG-F180S F180S20n_00 F180S20n_00.kdz      
LG-F180S F180S10j_00 F180S10j_00.kdz      
LG-F160K LTE 2 V20H_00 V20H_00.kdz LGF160KAT-00-V20h-KT-KR-JUN-12-2013+0.zip    
LG-F160K V10G_00 V10G_00.kdz      
LG-F160L LTE 2 V20g_00 V20g_00.kdz LGF160LAT-00-V20g-LGU-KR-NOV-26-2013+0.zip    
LG-F160L V10p_00 V10p_00.kdz      
LG-F160LV LTE2 V20e_00 V20e_00.kdz LGF160LVAT-00-V20e-LGU-KR-DEC-16-2013+0.zip    
LG-F160LV V10e_00 V10e_00.kdz      
LG-F160S LTE 2 V20F_00 V20F_00.kdz LGF160SAT-00-V20f-SKT-KR-JUN-05-2013+0.zip    
LG-F160S V10F_00 V10F_00.kdz      
LG-F120K V30B_00 V30B_00.kdz LGF120KAT-00-V30b-450-08-JUN-19-2013+0    
LG-F120K V20F_00 V20f_00.kdz      
LG-F120L F120L310_00 F120L310_00.kdz      
LG-F120L F120L261_00 F120L261_00.kdz F120L261_00.tot    
LG-F120S V30D_00 V30D_00.kdz LGF120SAT-00-V30d-450-05-OCT-11-2013+0.zip    
LG-F100L LG Vu F100L40b_00 F100L40b_00.kdz F100L40b_00.tot    
LG-F100L F100L29L_00 F100L29l_00.kdz      
LG-F100S LG Vu V40E_00 V40E_00.kdz LGF100SAT-00-V40e-450-05-OCT-21-2013+0    
LG-F100S V29L_00 V29l_00.kdz      
LG-SU880   V20C_00.kdz      
LG-SU880   V10M_00.kdz      
LG-SU870   V20F_00.kdz      
LG-SU870   V10I_00.kdz      
LG-SU760   V30B_00.kdz      
LG-SU760   V20F_00.kdz      
LG-SU660   V30C_00.kdz      
LG-SU660   V20M_00.kdz      
LG-SU640 LG LTE   V30D_00.kdz LGSU640AT-00-V30d-450-05-JUN-12-2013+0    
LG-SU640   V20f_00.kdz      
LG-LU6200 LG LTE LU620187_00   LU620187_00.tot    

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh