You are here: Home Dịch vụ Unlock - Giải mã , mở mạng All New Samsung & Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Unlock - Giải mã , mở mạng All New Samsung & Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt

Email In PDF.

Samsung

Unlock - Giải mã - mở mạng - All New Samsung

- Unlock Network Locked (Mở khóa mạng)

- Unlock User code (Mở khóa người sử dụng)

- Unlock Sim lock (Khóa Sim vào máy)

- Unlock Samsung Account (Khóa tài khoản Samsung)

- Sửa lỗi - Nâng cấp phần mềm (Firmware)

- Nạp Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GT-B2710, GT-B3210, GT-B3310, GT-B3410, GT-B3410C, GT-B3410W,GT-B5210U, GT-B5212, GT-B5310, GT-B5310U, GT-B5510, GT-B5702, GT-B6520, GT-B7300, GT-B7320, GT-B7320L, GT-B7330, GT-B7350, GT-B7610, GT-B7620, GT-B7722c, GT-B7722, GT-B7722H, GT-B7732, GT-B7732C,

- GT-C3010S, GT-C3011, GT-C3053, GT-C3200, GT-C3222,GT-C3300, GT-C3300D, GT-C3300K, GT-C3303, GT-C3303K, GT-C3212i, GT-C3500, GT-C3510, GT-C3510T, GT-C3522, GT-C3550, GT-C3560, GT-C3630, GT-C3750, GT-C3752, GT-C5010, GT-C5010E, GT-C5130, GT-C5130S, GT-C5130U, GT-C5212i, GT-C5220, GT-C5510, GT-C5510H, GT-C5510U, GT-C5530

- GT-E1101C, GT-E1070, GT-E1075, GT-E1080, GT-E1080i, GT-E1081T, GT-E1085L, GT-E1130, GT-E1130B, GT-E1150, GT-E1150i, GT-E1155L, GT-E1170, GT-E1178, GT-E1182L, GT-E1190, GT-E1195, GT-E1225F, GT-E1252, GT-E1310M, GT-E3120, GT-E2210, GT-E2210B, GT-E2210C, GT-E2120, GT-E2120B, GT-E2120C, GT-E2120L, GT-E2121B, GT-E2152, GT-E2220, GT-E2230, GT-E2232, GT-E2330, GT-E2370, GT-E2530, GT-E2550, GT-E2558, GT-E2558D

- GT-i5500, GT-i5503, GT-i5503T, GT-i5508, GT-i5700, GT-i5700E, GT-i5700R, GT-i5800, GT-5800L, GT-i5801, GT-i6220, GT-i6320C, GT-i6410, GT-i6500u, GT-i7110, GT-i7500, GT-i8000, GT-i8000C, GT-i8000H, GT-i8000N, GT-i8000L, GT-i8000U, GT-i8150, GT-i8320, GT-i8330, GT-i8510, GT-i8520, GT-i8910, GT-i8910H, GT-i9000 Galaxy S, GT-I900M, GT-i9000T, GT-i9001 Galaxy S Plus, GT-i9003, GT-i9008, GT-i9008L, GT-I9020, GT-I9023, GT-i9088, GT-i9100 Galaxy S II, GT-i9100G, GT-i9103, GT-i9108, GT-i9188, GT-i9220, GT-I9515, GT-I9515L

- GT-M2510, GT-M2513, GT-M5213C, GT-M3310, GT-M3318, GT-M3710, GT-M3710L, GT-M5600, GT-M7500, GT-M7600, GT-M7603, GT-M8800, GT-M8910, GT-M8910U

- GT-N7000 Galaxy Note

- GT-P1000, GT-P1000T, GT-P7500, GT-P7510

- GT-S3100, GT-S3310, GT-S3310i, GT-S3350M, GT-S3370, GT-S3501c, GT-S3568, GT-S3600i, GT-S3601c, GT-S3650, GT-S3650C, GT-S3653, GT-S3830U, GT-S5050, GT-S5050C, GT-S5150, GT-S5150C, GT-S5200, GT-S5200C, GT-S5230, GT-S5230C, GT-S5233, GT-S5233a, GT-S5233s, GT-S5233W, GT-S5250, GT-S5253, GT-S5330, GT-S5333, GT-S5360, GT-S5530, GT-S5550, GT-S5550C, GT-S5500U, GT-S5560, GT-S5560C, FT-S5578, GT-S5580, GT-S5600, GT-S5603, GT-S5603T, GT-S5608, GT-S5620, GT-S5628, GT-S5660M, GT-S5680C, GT-S5820, GT-S5830, GT-S5838, GT-S6700T, GT-S6703T, GT-S7070, GT-S7070C, GT-S7120, GT-S7120C, GT-S7120U, GT-S7220, GT-S7230E, GT-S7233E, GT-S7330, GT-S7350, GT-S7520U, GT-S8000, GT-S8000C, GT-S8000M, GT-S8000U, GT-S8003, GT-S8300, GT-S8300C, GT-S8500, GT-S8500C edmedicom.com/

- SC-01E, SC-01F, SC-01G Galaxy Note Edge, SC-02B, SC-02E, SC-02G Galaxy S5 Active, SC-03D, SC03E, SC-04E, SC-04F, SC-05D, SC-06D, SC-04G, SC-05G

- SCL21, SCL22, SCL23, SCL24, SCV31

 

- 705Sc, 706Sc, 707Sc, 707ScII, 708Sc, 709Sc, 730Sc, 731Sc, 740Sc, 805Sc, 820Sc, 821Sc, 830Sc, 840Sc, 920Sc, 930Sc, 931Sc, 940Sc, 941Sc

- SGH-A177, SGH-A411, SGH-A412, SGH-A501, SGH-A551, SGH-A561, SGH-A637, SGH-A657, SGH-A697, SGH-A701, SGH-A706, SGH-A707, SGH-A711, SGH-A717, SGH-A727, SGH-A736, SGH-A737, SGh-A746, SGH-A747, SGH-A766, SGH-A767, SGH-A777, SGH-A797, SGH-A801, SGH-A811, SGH-A821, SGH-A827, SGH-A836, SGH-A837, SGH-A847, SGH-A847R, SGH-A867, SGH-A877, SGH-A886, SGH-A887, SGH-A897, SGH-A927

- SGH-B2700

- SGH-E848i

- SGH-F270, SGH-F275, SGH-F275L, SGH-F330, SGH-F400, SGH-F480, SGH-F480i, SGH-F480G, SGH-F480L, SGH-F480W, SGH-F488i, SGH-F490, SGH-F700

- SGH-G400, SGH-G508, SGH-G800, SGH-G808, SGH-G810, SGH-G818E

- SGH-i450, SGH-i458, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550W, SGH-i560, SGH-i600, SGH-i600U, SGH-i608, SGH-i617, SGH-i620, SGH-i640, SGH-i777, SGH-i857, SGH-i896, SGH-i897, SGH-i900, SGH-i907, SGH-i908, SGH-i908E, SGH-i908L, SGH-i987

- SGH-J200, SGH-J630, SGH-J750, SGH-J778, SGH-J800, SGH-J808

- SGH-L170, SGH-L288, SGH-L320, SGH-L400, SGH-L700, SGH-L708, SGH-E708E, SGH-L760, SGH-L768, SGH-L770v, SGH-L780, SGH-L810, SGH-L811, SGH-L870, SGH-L878

- SGH-M318

- SGH-P270, SGH-P910, SGH-P920, SGH-P930, SGH-P940, SGH-P960

- SGH-T249, SGH-T359, SGH-T369, SGH-T469, SGH-T469w, SGH-T479, SGH-T479B, SGH-T499, SGH-T499V, SGH-T499Y, SGH-T539, SGH-T559, SGH-T589R, SGH-T636, SGH-T639, SGH-T659, SGH-T669, SGH-T679, SGH-T679M, SGH-T746, SGH-T749, SGH-T759, SGH-T819, SGH-T849, SGH-T819, SGH-T829, SGH-T939, SGH-T959, SGH-T969

- SGH-U700, SGH-U708, SGH-U800, SGH-U900, SGH-U908, SGH-U908G

- X01B, X02BSC

- SGH-Z100, SGH-Z105, SGH-Z107, SGH-Z110, SGH-Z130, SGH-Z140, SGH-Z150, SGH-Z170, SGH-Z230, SGH-Z240, SGH-Z240E, SGH-Z248, SGH-Z300, SGH-Z308, SGH-Z310, SGH-Z360, SGH-Z370, SGH-Z400, SGH-Z500, SGH-Z510, SGH-Z540, SGH-Z548, SGH-Z560, SGH-Z620, SGH-Z630, SGH-Z650, SGH-Z710, SGH-Z720, SGH-Z720M, SGH-Z728, SGH-Z810

- SGH-ZM60, SGH-ZV10, SGH-ZV30, SGH-ZV40, SGH-ZV50, SGH-ZV60

- SCH-I509, SCH-I809

- SCH-W319

- SM-A300H, SM-A300F, SM-A500F, SM-A500H, SM-A500G, SM-A500M, SM-A700F

- SM-G800H, SM-G800F, SM-G800Y, SM-G800M, SM-G850H, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850L, SM-G850K, SM-G850S, SM-G850M, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G900A, SM-G900P, SM-G900T, SM-G920A, SM-G920K, SM-G920I, SM-G920L, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920R4, SM-G920P, SM-G920V, SM-G920W8, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G925J, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925i, SM-G925L, SM-G925K, SM-G925T, SM-G925S, SM-G925R4, SM-G925W8, SM-G9250

- SM-N900, SM-N900A, SM-N900D (SC-01F), SM-N900J (SCL22), SM-N910A, SM-N910F, SM-N910T, SM-N910H, SM-N910C, SM-N910P, SM-N910L, SM-N910K, SM-N910S, SM-N910R4, SM-N910W8, SM-N910U, SM-N910G, SM-N910V, SM-N915F, SM-N915G, SM-N915S, SM-N915P, SM-N915T, SM-N915D (SC-01G), SM-N915J (SCL24), SM-N916L, SM-N916K, SM-N916S

- SM-T311, SM-T325, SM-T330, SM-T331, SM-T332

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 90 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat