You are here: Home Dịch vụ Unlock Vivo - Tiếng Việt Vivo - Chplay Vivo - Repair boot - Unbrick All Vivo SmartPhone...

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Unlock Vivo - Tiếng Việt Vivo - Chplay Vivo - Repair boot - Unbrick All Vivo SmartPhone...

Email In PDF.

Vivo

    Trung tâm giải mã điện thoại Vũ Ngọc - Mobile nhận giải mã - Unlock Sim - Unlock Vivo Account , Unlock Google Account (FRP Lock), Khóa hình vẽ, Khóa mật khẩu, Root Vivo, Tiếng Việt & Thêm Chplay - Sửa lỗi, nâng cấp phần mềm - Repair boot - Unbrick (QHSUSB_BULK, HS-USB Qdloader 9008..) All VIVO SmartPhone .. xách tay China - Trung Quốc pharmaciepourhomme.fr.

Support Vivo SmartPhone Services

 • > Repair boot Vivo
 • > Unbrick boot Vivo
 • > Repair IMEI Chip Qualcomm, MTK
 • > Repair MEID Chip Qualcomm, MTK
 • > Nâng cấp, sửa lỗi phần mềm Vivo lên phiên bản mới
 • > Thêm CH Play (Gapps)
 • > Thêm ngôn ngữ Tiếng Việt (Add Vietnames Language)
 • > Sửa lỗi Wifi
 • > Repair Network, 3G...
 • > Unlock Bootloader Vivo
 • > Lock Bootloader Vivo
 • > Sửa lỗi CH Play ( Fix Play Store Can't install app Error code : 976)
 • > Unlock Google FRP ( Verify your account)
 • > Unlock Vivo Account ( Vivo Cloud)


Danh sách Support VIVO Phone :

 • > Vivo X1
 • > Vivo X1S
 • > Vivo X1St
 • > Vivo X3
 • > Vivo X3F
 • Vivo X3L
 • Vivo X3S
 • Vivo X3V
 • Vivo X510T
 • Vivo X510W
 • Vivo X520A
 • Vivo X520L
 • Vivo X520F
 • Vivo X5
 • Vivo X5 Pro
 • > Vivo X5 Pro D
 • > Vivo X5 Pro V Tiếng Việt Android 5.0.2
 • Vivo X5 Pro 3G
 • Vivo X5 Max
 • Vivo X5 Max L
 • Vivo X5 Max F
 • Vivo X5 Max V
 • Vivo X5 Max +
 • Vivo X5F
 • Vivo X5M
 • Vivo X5S
 • Vivo X5V
 • Vivo X6A
 • Vivo X6D Tiếng Việt Android 5.1
 • > Vivo X6L
 • > Vivo X6Plus
 • > Vivo X6Plus A
 • Vivo X6S A Tiếng Việt Android 5.1.1
 • Vivo X6S Plus
 • > Vivo X6SPlus A Tiếng Việt Android 5.1.1
 • > Vivo X6SPlus D Tiếng Việt Android 5.1.1
 • > Vivo X6SPlus L Tiếng Việt Android 5.1.1
 • Vivo X6SL
 • Vivo X7 (PD1602)
 • Vivo X7 Plus (PD1603)
 • Vivo X710F
 • Vivo X710L
 • Vivo Xplay
 • Vivo Xplay3
 • Vivo Xplay3S
 • Vivo Xplay5
 • Vivo Xplay5A Tiếng Việt Android 5.1.1
 • Vivo Xplay5S
 • Vivo Xplay6
 • Vivo Xplay6msh
 • Vivo Y1
 • Vivo Y3 V1901A, V1901T (PD1901) MTK
 • > Vivo Y7s, V1913A, v1913T (PD1913) MTK
 • Vivo Y11iT
 • Vivo Y1iW
 • Vivo Y11T
 • Vivo Y11
 • > Vivo Y12 (PD1901BF)
 • Vivo Y13
 • Vivo Y13iL
 • Vivo Y13L
 • Vivo Y13T
 • > Vivo Y15 (PD1901BF)
 • > Vivo Y15s
 • Vivo Y15T
 • > Vivo Y17 (PD1901DF, PD1901F)
 • Vivo Y17T
 • Vivo Y17W
 • Vivo Y613
 • Vivo Y613F
 • Vivo Y622
 • Vivo Y623
 • Vivo Y627 (8G)
 • Vivo Y627
 • Vivo Y628
 • Vivo Y913
 • Vivo Y923
 • Vivo Y927
 • Vivo Y927 (8G)
 • Vivo Y928
 • Vivo Y937
 • Vivo Y18L Tiếng Việt Android 4.3
 • Vivo Y19T
 • Vivo Y20
 • Vivo Y20T
 • Vivo Y22
 • Vivo Y22iL
 • Vivo Y22L
 • Vivo Y23L
 • > Vivo Y25
 • Vivo Y27 (8G) Tiếng Việt Android 4.4.4
 • Vivo Y27
 • > Vivo Y27L
 • Vivo Y28
 • Vivo Y28L
 • Vivo Y29L
 • Vivo Y31
 • Vivo Y31A Tiếng Việt Android 5.0.2
 • Vivo Y31L
 • Vivo Y33
 • > Vivo Y35 Tiếng Việt Android 5.0
 • Vivo Y35A
 • > Vivo Y37
 • > Vivo Y37A
 • Vivo Y51 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • Vivo Y51A Tiếng Việt Android 5.0.2
 • Vivo Y51L Tiếng Việt Android 5.0.2
 • Vivo Y51E
 • Vivo Y53
 • > Vivo Y53N
 • > Vivo Y53L
 • Vivo Y55
 • > Vivo Y55A Tiếng Việt Android 6.0.1
 • Vivo Y55L
 • Vivo Y55s
 • > Vivo Y55s (PD1613BF)
 • > Vivo Y65
 • > Vivo Y65 (PD1621BF)
 • Vivo Y66 (PD1621)
 • > Vivo Y66i
 • > Vivo Y66L
 • Vivo Y67 (PD1612) Tiếng Việt 6.0
 • > Vivo Y67A
 • > Vivo Y67L
 • > Vivo Y69
 • > Vivo Y71 (1724) PD1731F
 • > Vivo Y73
 • > Vivo Y75
 • > Vivo Y75A
 • > Vivo Y79
 • > Vivo Y81 (1808) PD1732F
 • > Vivo Y83 (PD1803BF)
 • > Vivo Y85 (PD1803F)
 • > Vivo Y90 (PD1917F)
 • > Vivo Y91c (PD1818HF)
 • > Vivo Y91 V1818CA, V1818CT (PD1818E) MTK
 • > Vivo Y93 (PD1818) QC
 • > Vivo Y93S, Y95 (PD1818C) QC
 • > Vivo Y95
 • > Vivo Y97, Z3i (PD1813A, PD1813C) MTK
 • > Vivo Z1X (PD1921F)
 • > Vivo Z1 Pro (PD1911F)
 • > Vivo Z3 (PD1813) QC
 • > Vivo Z3X V1730GA (PD1730G) QC
 • > Vivo Z5, V1921A, V1921T (PD1921) QC
 • > Vivo Z5X V1911A (PD1911) QC
 • > Vivo NEX (1805) PD1805F
 • > Vivo NEX S (PD1805) QC
 • > Vivo NEX (PD1821)
 • > Vivo NEX DUAL DISPLAY (PD1821F)
 • > Vivo NEX 3, NEX 3 5G, V1923A, V1923T, V1924A, V1924T (PD1924) QC
 • > Vivo iQOO (PD1824) QC
 • > Vivo iQOO NEO, V1914A, V1914T (PD1914) QC
 • > Vivo iQOO Pro V1922A, V1922T (PD1922) QC
 • > Vivo iQOO Pro 5G V1916A, V1916T (PD1916) QC
 • Vivo E1
 • Vivo E3
 • Vivo E5
 • Vivo S1 (PD1831A) MTK
 • > Vivo S1 (PD1913F)
 • > Vivo S1 Pro, V1832A, V1832T (PD1832) QC
 • Vivo S3
 • Vivo S6
 • Vivo S7
 • Vivo S7i
 • Vivo S7t
 • Vivo S9
 • Vivo S11
 • Vivo S12
 • > Vivo U1 (PD1818)
 • > Vivo U10 (PD1928F)
 • > Vivo U3x V1928A, V1928T (PD1928) QC
 • Vivo V1
 • Vivo V2
 • Vivo V3
 • Vivo V3A
 • Vivo V3L
 • > Vivo V3M
 • > Vivo V3M A Tiếng Việt Android 5.1
 • Vivo V3Max
 • Vivo V3Max A Tiếng Việt Android 5.1.1
 • Vivo V3MaxL
 • Vivo V5
 • Vivo V5Plus
 • Vivo V5Lite
 • > Vivo V7 (PD1718F)
 • > Vivo V7 Plus
 • > Vivo V9 (PD1730F)
 • > Vivo V9 Youth (PD1730BF)
 • > Vivo V9 6GB (PD1730CF)
 • > Vivo V11 (PD1814F)
 • > Vivo V11 Pro (PD1814F)
 • > Vivo V11i (PD1813F)
 • > Vivo V15 (PD1831F)
 • > Vivo V15 Pro (PD1831F)
 • > Vivo V17 Pro (PD1931F)
 • Vivo X5L
 • Vivo X6D
 • > Vivo X6L
 • Vivo Y33L
 • Vivo Y35L
 • Vivo V3MA
 • Vivo X9 (PD1616)
 • > Vivo X9L
 • Vivo X9Plus (PD1619)
 • > Vivo X9Plus L
 • > Vivo X9i
 • > Vivo X9s
 • > Vivo X9s Plus
 • > Vivo X20 Android 7.1.1
 • > Vivo X20 (PD1709F)
 • > Vivo X20A Android 7.1.1
 • > Vivo X20Plus Android 7.1.1
 • > Vivo X20 Plus (PD1710F)
 • > Vivo X21 Android 8.0
 • > Vivo X21 (PD1728F)
 • > Vivo X21A
 • > Vivo X21UD
 • > Vivo X21UD A
 • > Vivo X23 (PD1809)
 • > Vivo X23 HS A V1816A (PD1816_A)
 • > Vivo X23 HS E V1816E (PD1816_E)
 • > Vivo X27 (PD1829) QC
 • > Vivo X27 (PD1838) QC
 • > Vivo X27 Pro (PD1836) QC

 

 • Giải mã - mở mạng - Tiếng Việt All VIVO - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

  Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận unlock tất cả các loại điện thoại trên thế giới khác : SONY , Nokia lumia, Microsoft Lumia, LG, HTC, iPhone, Pantech SKY, Blackberry...

  Phone

  Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  Vũ ngọc - Mobile
  HOTLINE : 0979.913.808 - 096.9119.887

  Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh (Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)

   

  vungocmobile

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 15 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat