You are here: Home Tin tức Sử dụng Thông tin nâng cấp phần mềm điện thoại & máy tính bảng SONY Xperia

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thông tin nâng cấp phần mềm điện thoại & máy tính bảng SONY Xperia

Email In PDF.

Android-5.0

SONY XPERIA FIRMWARE UPDATE ANDROID LOLLIPOP 5.0, 5.1.1

Xperia-Z2-Lollipop

Xperia-Z3-Lollipop

 
Model Name Thông tin nâng cấp phiên bản phần mềm Date
Xperia M5 Dual E5663 30.0.B.1.36 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia M5 Dual E5643 30.0.B.1.23 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia M5 Dual E5633 30.0.B.1.33 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia M5 E5653 30.0.A.1.33 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia M5 E5606 30.0.A.1.33 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia M5 E5603 30.0.A.1.33 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia Z4 Table LTE SGP771 28.0.A.8.251 - Android 5.0.2 8/11/2015
Xperia Z4 Table Wifi SGP712 28.0.A.8.251 - Android 5.0.2 8/11/2015
Xperia C4 Dual E5363 27.1.B.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C4 Dual E5343 27.1.B.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C4 dual E5333 27.1.B.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C4 E5353 27.1.A.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C4 E5306 27.1.A.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C4 E5303 27.1.A.1.106 - Android 5.0 8/11/2015
Xperia C C2305 16.0.B.2.16 - Android 4.2.2 8/11/2015
Xperia C C2304 16.0.B.2.16 - Android 4.2.2 8/11/2015
Xperia Z1 C6943 14.6.A.0.368 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z1 C6906 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z1 C6903 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z1 C6902 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z1 Compact D5503 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z Ultra C6843 14.6.A.0.368 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z Ultra C6833 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z Ultra C6806 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z Ultra C6802 14.6.A.1.216 - Android 5.1.1 7/11/2015
Xperia Z5 Dual E6683 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 dual E6633 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 E6653 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 E6603 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 Compact E5823 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 Compact E5803 32.0.A.6.152 - Android 5.1.1 30/10/2015
Xperia Z5 Compact E5823 32.0.A.5.32 - Android 5.1.1 23/10/2015
Xperia Z5 Compact E5803 32.0.A.5.32 - Android 5.1.1 23/10/2015
Xperia M2 D2303 18.6.A.0.175 - Android 5.1.1 2/10/2015
Xperia Z3 Dual D6633 23.1.1.E.0.1 - Android 5.0.2 14/4/2015
Xperia Z1 C6903 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Z1/L39h C6902 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Z1 C6906 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 (USA) 13/4/2015
Xperia Z1 Compact D5503 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Ultra/XL39h C6802 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Ultra C6816 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Ultra C6833 14.5.A.0.242 - Android 5.0.2 13/4/2015
Xperia Z3 Dual D6633 23.0.1.F.0.102 (Portugal) 20/3/2015
Xperia Z2 D6503 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Baltic R3C, Denmark R3C, Nordic R5C, Norway R6C, Sweden R3C) 17/3/2015
Xperia Z2 Tablet WiFi 16GB SGP511 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Nordic R2C) 17/3/2015
Xperia Z2 Tablet LTE SGP521 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Baltic R2C, Nordic R4C) 17/3/2015
Xperia Z3 Tablet Compact WiFi SGP611 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Nordic R2C) 17/3/2015
Xperia Z3 Tablet Compact WiFi SGP612 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Nordic R2C) 17/3/2015
Xperia Z3 Tablet Compact LTE SGP621 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Nordic R2C) 17/3/2015
Xperia Z3 D6603 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Baltic R3C, Denmark R3C, Sweden R3C/R5C) 16/3/2015
Xperia Z3 Compact D5803 23.1.A.0.690 - Android 5.0.2 (Baltic R5C, Denmark R3C, Nordic R9C, Norway R5C, Sweden R3C/R4C) 16/3/2015
Xperia E3 LTE D2203 18.5.C.0.19 - Android 4.4.4 (UK, France, Greece, Hong Kong, Italy, Philippines, Nordics, Australia and India.) 15/3/2015

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh