You are here: Home Tin tức Software - Phần mềm Samsung Firmware Full Repair 2017

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Samsung Firmware Full Repair 2017

Email In PDF.

android-nougat-7.1-4

 

SAMSUNG USA - KOREA - JAPAN - CHINA - ASIA - GLOBLE FULL FIRMWARE

Model Galaxy Network SW Version Name Android Date
SC-04J Feel Docomo SC04JOMU1AQE5 FULL_SC04JOMU1AQE5 7.0 06/2017
SC-03J S8+ Docomo SC03JOMU1AQDI FULL_SC03JOMU1AQDI 7.0 06/2017
SC-02J S8 Docomo SC02JOMU1AQDI FULL_SC02JOMU1AQDI 7.0 06/2017
SCV36 S8 KDDI SCV36KDU1AQDI FULL_SCV36KDU1AQDI 7.0 06/2017
SCV35 S8+ KDDI SCV35KDU1AQDI FULL_SCV35KDU1AQDI 7.0 06/2017
SM-N920T Note 5 T-Mobile N920TUVU4EQE1 FULL_N920TUVU4EQE1 7.0 06/2017
SM-G928T S6 Plus T-Mobile G928TUVU4EQE1 FULl_G928TUVU4EQE1 7.0 06/2017
SM-J727A J7 (2017) AT&T J727AUCU1AQE1 FULL_J727AUCU1AQE1 7.0 06/2017
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS4EQE1 FULL_N920AUCS4EQE1 7.0 06/2017
SM-G928A S6 Plus AT&T G928AUCS4EQE1 FULL_G928AUCS4EQE1 7.0 06/2017
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCS6EQE1 FULL_G925AUCS6EQE1 7.0 06/2017
SM-G920A S6 AT&T G920AUCS6EQE1 FULL_G920AUCS6EQE1 7.0 06/2017
SM-N915A Note edge AT&T N915AUCS2DQE1 FULL_N915AUCS2DQE1 6.0.1 05/2017
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EQE1 FULL_N910AUCS2EQE1 6.0.1 05/2017
SM-G920A S6 AT&T G920AUCU6EQCF FULL_G920AUCU6EQCF 7.0 05/2017
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCU6EQCF FULL_G925AUCU6EQCF 7.0 05/2017
SM-N915V Note Edge Verizon N915VVRU2CQC1 FULL_N915VVRU2CQC1 6.0.1 05/2017
SM-N915T Note Edge T-Mobile N915TUVU2DQC1 FULL_N915TUVU2DQC1 6.0.1 05/2017
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCU6DQD1 FULL_G890AUCU6DQD1 7.0 05/2017
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2DQD1 FULL_G870AUCS2DQD1 6.0.1 04/2017
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4DQD1 FULl_G900AUCS4DQD1 6.0.1 04/2017
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2DQD1 FULL_N915AUCS2DQD1 6.0.1 04/2017
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EQD1 FULL_N910AUCS2EQD1 6.0.1 04/2017
SM-J327T1   T-Mobile J327T1UVU1AQCB FULl_J327T1UVU1AQCB 7.0 04/2017
SM-G955U S8 Plus T-Mobile G955USQU1AQD9 FULl_G955USQU1AQD9 7.0 04/2017
SM-G950U S8 T-Mobile G955USQU1AQD9 FULL_G955USQU1AQD9 7.0 04/2017
SM-G950W S8 Canada G950WVLU1AQD9 FULL_G950WVLU1AQD9 7.0 04/2017
SM-G955W S8 Plus Canada G955WVLU1AQD9 FULL_G955WVLU1AQD9 7.0 04/2017
SM-G955N S8 Plus Korea G955NKSU1AQDC FULL_G955NKSU1AQDC 7.0 04/2017
SM-G950N S8 Korea G950NKSU1AQDC FULL_G950NKSU1AQDC 7.0 04/2017
SM-J327A Express Prime 2 AT&T J327AUCU1AQC2 FULL_J327AUCU1AQC2 7.0 04/2017
SM-G928A S6 Plus AT&T G928AUCU4EQC6 FULL_G928AUCU4EQC6 7.0 04/2017
SM-T818A Tab S2 9.7 AT&T T818AUCU1BQD1 FULL_T818AUCU1BQD1 6.0.1 04/2017
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCU4EQC6 FULL_N920AUCU4EQC6 7.0 04/2017
SM-G950U S8 Sprint G950USQU1AQC9 FULL_G950USQU1AQC9 7.0 04/2017
SM-G955U S8 Plus Sprint G955USQU1AQC9 FULL_G955USQU1AQC9 7.0 04/2017
SM-J320A J3 AT&T J320AUCU2AQC1 FULL_J320AUCU2AQC1 6.0.1 04/2017
SM-G950U S8 Verizon G950USQU1AQC8 FULL_G950USQU1AQC8 7.0 04/2017
SM-G955U S8 Plus Verizon G955USQU1AQC8 FULL_G955USQU1AQC8 7.0 04/2017
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCS2BQC2 FULL_G891AUCS2BQC2 7.0 04/2017
SM-J326AZ   Cricket J326AZTUU1AQC1 FULL_J326AZTUU1AQC1 6.0.1 04/2017
SM-J327AZ J3 (2017) Cricket J327AZTUU1AQC1 FULL_J327AZTUU1AQC1 6.0.1 04/2017
SM-J327P J3 Sprint J327PVPU1APL1 FULl_J327PVPU1APL1 6.0.1 03/2017
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4DQC1 FULL_G900AUCS4DQC1 6.0.1 03/2017
SM-G935V S7 Edge Verizon G935VVRU4BQA4 FULL_G935VVRU4BQA4 7.0 03/2017
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCS6DQC1 FULL_G925AUCS6DQC1 6.0.1 03/2017
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS4BQC2 FULL_G930AUCS4BQC2 7.0 03/2017
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCS4BQC2 FULL_G935AUCS4BQC2 7.0 03/2017
SM-G930V S7 Verizon G930VVRU4BQA4 FULl_G930VVRU4BQA4 7.0 03/2017
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EPK5 FULL_N910AUCS2EPK5 6.0.1 03/2017
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2DPK5 FULL_N915AUCS2DPK5 6.0.1 03/2017
SM-G928A S6 Plus AT&T G928AUCS4CQB2 FULL_G928AUCS4CQB2 6.0.1 03/2017
SM-N920V Note 5 Verizon N920VVRS3BQB1 FULL_N920VVRS3BQB1 6.0.1 03/2017
SM-N915P Note Edge  Sprint N915PVPS4DQB3 FULL_N915PVPS4DQB3 6.0.1 03/2017
SM-G928V S6 Plus Verizon G928VVRS3BQB1 FULL_G928VVRS3BQB1 6.0.1 03/2017
SM-N910P Note 4 Sprint N910PVPS4DQB3 FULL_N910PVPS4DQB3 6.0.1 03/2017
SM-G900P S5 Sprint G900PVPS3CQB3 FULL_G900PVPS3CQB3 6.0.1 03/2017
SM-G925P S6 Edge Sprint G925PVPS4CQB1 FULL_G925PVPS4CQB1 6.0.1 03/2017
SM-G920P S6 Sprint G920PVPS4CQB1 FULL_G920PVPS4CQB1 6.0.1 03/2017
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS4CQB2 FULL_N920AUCS4CQB2 6.0.1 03/2017
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2DPK4 FULL_N915AUCS2DPK4 6.0.1 03/2017
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EPK4 FULL_N910AUCS2EPK4 6.0.1 03/2017
SGH-I527   AT&T I527UCSBNJ4 FULL_I527UCSBNJ4   03/2017
SM-G920A S6 AT&T G920AUCU5DQB3 FULL_G920AUCU5DQB3 6.0.1 03/2017
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4DQB1 FULL_G900AUCS4DQB1 6.0.1 03/2017
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2DPK5 FULL_G870AUCS2DPK5 6.0.1 03/2017
SM-G928P S6 Plus Sprint G928PVPS3BQB1 FULL_G928PVPS3BQB1 6.0.1 03/2017
SM-N920P Note 5 Sprint N920PVPS3BQB1 FULL_N920PVPS3BQB1 6.0.1 03/2017
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCU4BQA6 FULL_G935AUCU4BQA6 7.0 02/2017
SM-T217A   AT&T T217AUCSBNI5 FULL_T217AUCSBNI5   02/2017
SM-G930A S7 AT&T G930AUCU4BQA6 FULL_G930AUCU4BQA6 7.0 02/2017
SM-G550T2 On5 T-Mobile G550T2UVS2APL1 FULL_G550T2UVS2APL1 6.0.1 01/2017
SM-G550T1 On5 T-Mobile G550T1UVS2APL1 FULL_G550T1UVS2APL1 6.0.1 01/2017
SM-G550 On5 T-Mobile G550TUVS2APL1 FULL_G550TUVS2APL1 6.0.1 01/2017
SGH-I537 S4 Active AT&T I537UCSCOC8 FULL_I537UCSCOC8 5.0 01/2017
SM-T537A Tab 4 10.1 LTE AT&T T537AUCS1BOJ4 FULL_T537AUCS1BOJ4 5.1.1 01/2017
SM-T337A Tab 4 AT&T T337AUCS2BOH5 FULL_T337AUCS2BOH5 5.1.1 01/2017
SM-T818A Tab S2 9.7 AT&T T818AUCS1APL1 FULL_T818AUCS1APL1 6.0.1 01/2017
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCS5DPK1   6.0.1 01/2017
SM-G920A S6 AT&T G920AUCS5DPK3   6.0.1 01/2017
SM-G890A S6 active AT&T G890AUCS5CPK4   6.0.1 01/2017
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS4CPL1   6.0.1 01/2017
SM-G928A S6 + AT&T G928AUCS4CPL1   6.0.1 01/2017
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCS2APL1 FULL_G891AUCS2APL1 6.0.1 01/2017
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2DPK2   6.0.1 01/2017
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EPK2   6.0.1 01/2017
SM-T677A View AT&T T677AUCS1APL1 FULL_T677AUCS1APL1 5.1.1 01/2017
 SM-G920AZ S6  Cricket G920AZTUS5CPG7 FULL_G920AZTUS5CPG7 schweizer-apotheke.de 6.0.1 01/2017
SM-G900AZ S5 Cricket G900AZTUS3BOGE FULL_G900AZTUS3BOGE 6.0.1 01/2017
SM-G930AZ S7 Cricket G930AZTUS4APL1 FULL_G930AZTUS4APL1 6.0.1 01/2017
SM-R735A     R735AUCU2CPL1 FULL_R735AUCU2CPL1   01/2017
SM-N930T Note 7 T-Mobile N930TUVU3APL2 FULL_N930TUVU3APL2 6.0.1 01/2017
SM-N930R4 Note 7 U.S Celunar N930R4TYS3APL2 FULl_N930R4TYS3APL2 6.0.1 01/2017
SM-N930W8 Note 7   N930W8VLU3APL1 FULL_N930W8VLU3APL1 6.0.1 01/2017
SM-N930P Note 7 Sprint N930PVPU3APL2 FULL_N930PVPU3APL2 6.0.1 01/2017
SM-N930R7 Note 7 LRA N930R7WWS3APL2 FULL_N930R7WWS3APL2 6.0.1 01/2017
SM-N930F Note 7   N930FOXM3BPL3 FULL_N930FOXM3BPL3 6.0.1 01/2017
SM-N9300 Note 7 China N9300CHC3BQB1 FULL_N9300CHC3BQB1 6.0.1 01/2017

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh