You are here: Home Tin tức Software - Phần mềm Samsung Firmware Full Repair 2016

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Samsung Firmware Full Repair 2016

Email In PDF.

Android6.0

SAMSUNG USA - KOREA - JAPAN - CHINA - ASIA - GLOBLE FULL FIRMWARE

Model Galaxy Network SW Version Name Android Date
SM-G920T1 S6 Metro PCS G920T1UVU5EPK6 FULL_G920T1UVU5EPK6 6.0.1 12/2016
SM-N920T Note 5 T-Mobile N920TUVU4DPK6 FULL_N920TUVU4DPK6 6.0.1 12/2016
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCU2DPK1 FULL_N915AUCU2DPK1 6.0.1 12/2016
SM-G928T S6+ T-Mobile G928TUVU4DPK6 FULL_G928TUVU4DPK6 6.0.1 12/2016
SM-G530A   AT&T G530AUCS4AOIC FULL_G530AUCS4AOIC   12/2016
SM-T707A   AT&T T707AUC1CPK1 FULL_T707AUC1CPK1   12/2016
SM-G930R7 S7   G930R7WWU4APK1 FULL_G930R7WWU4APK1 6.0.1 12/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCU2EPK1 FULL_N910AUCU2EPK1 6.0.1 12/2016
SM-G930AZ S7 Cricket G930AZTUS4APK1 FULL_G930AZTUS4APK1 6.0.1 12/2016
SM-G920AZ S6 Cricket G920AZTUS5CPG6 FULL_G920AZTUS5CPG6 6.0.1 12/2016
SM-G900AZ S5 Cricket G900AZTUS3BOGD FULL_G900AZTUS3BOGD 5.0 12/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS4CPK1 FULL_N920AUCS4CPK1 6.0.1 11/2016
SM-G925T S6 Edge T-Mobile G925TUVU5EPK5 FULL_G925TUVU5EPK5 6.0.1 11/2016
SM-G935R4 S7 Edge U.S Cellunar G935R4TYS4APK1 FULL_G935R4TYS4APK1 6.0.1 11/2016
SM-G930R4 S7 U.S Cellunar G930R4TYS4APK1 FULL_G930R4TYS4APK1 6.0.1 11/2016
SM-G900R4 S5 U.S Cellunar G900R4VXS2CPK1 FULl_G900R4VXS2CPK1 6.0.1 11/2016
SM-G928A S6+ AT&T G928AUCS4CPK1 FULL_G928AUCS4CPK1 6.0.1 11/2016
SM-G920T S6 T-Mobile G920TUVU5EPK5 FULL_G920TUVU5EPK5 6.0.1 11/2016
SM-J700T1 J7 T-Mobile J700T1UVU2APK3 FULL_J700T1UVU2APK3 6.0.1 11/2016
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCU2APK2 FULL_G891AUCU2APK2 6.0.1 11/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCS4APK1 FULL_G935AUCS4APK1 6.0.1 11/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS4APK1 FULL_G930AUCS4APK1 6.0.1 11/2016
SM-J320A J3 U.S Celunar J320AUES2APJ2 FULl_J320AUES2APJ2   11/2016
SM-G930V S7 Verizon G930VVRU4API3 FULL_G930VVRU4API3 6.0.1 11/2016
SM-J320V J3 Verizon J320VVRU2API2 FULL_J320VVRU2API2   11/2016
SM-T818V Tab S2 Plus Verizon T818VVRU1APJ1 FULL_T818VVRU1APJ1 6.0.1 11/2016
SM-T377A Tab 4 8.0 LTE AT&T T377AUCU2APJ2 FULl_T377AUCU2APJ2 6.0.1 11/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCU4APJ4 FULL_G935AUCU4APJ4 6.0.1 11/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCU4APJ4 FULL_G930AUCU4APJ4 6.0.1 11/2016
SM-J320A J3 AT&T J320AUCU2APJ2 FULL_J320AUCU2APJ2 6.0.1 11/2016
SM-J120A J2 AT&T J120AUCU2APJ2 FULL_J120AUCU2APJ2 6.0.1 11/2016
SM-R765T Gear S3 Frontier T-Mobile R765TUVU1APJ9 FULL_R765TUVU1APJ9   11/2016
SM-R770 Gear S3 Classic   R770XXU1APK3 FULL_R770XXU1APK3   11/2016
SM-R760 Gear S3 Frontier   R760XXU1APK3 FULl_R760XXU1APK3   11/2016
SM-G920AZ S6 Cricket G920AZTUS5CPG5 FULL_G920AZTUS5CPG5 6.0.1 11/2016
SM-R765A Gear S3 Frontier AT&T R765AUCU1APJ8 FULL_R765AUCU1APJ8   11/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2DPH4 FULL_G870AUCS2DPH4 6.0.1 11/2016
SM-T817A Tab S2 AT&T T817AUCU2BPI4 FULL_T817AUCU2BPI4 6.0.1 11/2016
SM-G890A S7 Active AT&T G890AUCS5CPI4 FULL_G890AUCS5CPI4 6.0.1 10/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS3CPJ1 FULL_N920AUCS3CPJ1 6.0.1 10/2016
SM-G928A S6 + AT&T G928AUCS3CPJ1 FULL_G928AUCS3CPJ1 6.0.1 10/2016
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCS5DPJ1 FULL_G925AUCS5DPJ1 6.0.1 10/2016
SM-G920A S6 AT&T G920AUCS5DPJ1 FULL_G920AUCS5DPJ1 6.0.1 10/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4DPH4 FULL_G900AUCS4DPH4 6.0.1 10/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCU4CPI2 FULL_G890AUCU4CPI2 6.0.1 9/2016
SM-N930A Note 7 AT&T N930AUCS2APHE FULL_N930AUCS2APHE 6.0.1 9/2016
SM-T377A   AT&T T377AUCU1APH6 FULl_T377AUCU1APH6 6.0.1 9/2016
SM-N915A Note dge AT&T N915AUCS2DPH7 FULl_N915AUCS2DPH7 6.0.1 9/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2EPH7 FULL_N910AUCS2EPH7 6.0.1 9/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCS4API2 FULL_G935AUCS4API2 6.0.1 9/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS4API2 FULl_G930AUCS4API2 6.0.1 9/2016
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCS2API2 FULl_G891AUCS2API2 6.0.1 9/2016
SM-N930T Note 7 T-Mobile N930TUVU2API4 FULL_N930TUVU2API4 6.0.1 9/2016
SM-G928A S6+ AT&T G928AUCU3CPHA FULL_G928AUCU3CPHA 6.0.1 9/2016
SM-G925A S6 Edge AT&T G925AUCU4DPH5 FULL_G925AUCU4DPH5 6.0.1 9/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCU3CPHA FULl_N920AUCU3CPHA 6.0.1 9/2016
SM-G920A S6 AT&T G920AUCU4DPH5 FULl_G920AUCU4DPH5 6.0.1 9/2016
SM-G900P S5 Sprint G900PVPU3CPH3 FULl_G900PVPU3CPH3 6.0.1 9/2016
SM-J320P J3 (2016) Sprint J320PVPU1APH2 FULL_J320PVPU1APH2 5.1.1 9/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4DPH3 FULL_G900AUCS4DPH3 6.0.1 9/2016
SM-T707V   Verizon T707VVRU1CPH4 FULl_T707VVRU1CPH4   9/2016
SM-N930R7 Note 7   N930R7WWS2APHE FULl_N930R7WWS2APHE 6.0.1 9/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCU2EPH5 FULL_N910AUCU2EPH5 6.0.1 9/2016
SM-N915A Note edge AT&T N915AUCU2DPH5 FULL_N915AUCU2DPH5 6.0.1 9/2016
SM-G928A S6+ AT&T G928AUCS3BPH4 FULl_G928AUCS3BPH4 6.0.1 9/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS2APH1 FULl_G930AUCS2APH1 6.0.1 9/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCU4CPH3 FULL_G890AUCU4CPH3 6.0.1 9/2016
SM-G920T1 S6 T-Mobile G920T1UVS4EPH3 FULl_G920T1UVS4EPH3 6.0.1 9/2016
SM-G900AZ S5 Cricket G900AZTUS3BOG8 FULl_G900AZTUS3BOG8 5.1.1 9/2016
SM-T357T   T-Mobile T357TUVS1APH1 FULL_T357TUVS1APH1   9/2016
SM-T237P   Sprint T237PVPU1BPH4 FULl_T237PVPU1BPH4   9/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS3BPH4 FULl_N920AUCS3BPH4 6.0.1 9/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCU2DPH2 FULl_G870AUCU2DPH2 6.0.1 9/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCU4DPH2 FULL_G900AUCU4DPH2 6.0.1 9/2016
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCS1APH1 FULL_G891AUCS1APH1 6.0.1 9/2016
SM-G935A S7 edge AT&T G935AUCS2APH1 FULL_G935AUCS2APH1 6.0.1 9/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS2APH1 FULL_G930AUCS2APH1 6.0.1 9/2016
SM-P607T   T-Mobile P607TUVSBPH1 FULL_P607TUVSBPH1   9/2016
SM-G925V S6 edge Verizon G925VVRU4CPH1 FULL_G925VVRU4CPH1 6.0.1 9/2016
SM-G920V S6 Verizon G920VVRU4CPH1 FULL_G920VVRU4CPH1 6.0.1 9/2016
SM-G530AZ Grand Prime Cricket G530AZTUS4BOJ5 FULL_G530AZTUS4BOJ5   9/2016
SM-G925T S6 edge T-Mobile G925TUVS4EPH2 FULL_G925TUVS4EPH2 6.0.1 9/2016
SM-G920T S6 T-Mobile G920TUVS4EPH2 FULL_G920TUVS4EPH2 6.0.1 9/2016
SM-G935U S7 edge   G935UUEU2APG9 FULL_G935UUEU2APG9 6.0.1 9/2016
SM-G930U S7   G930UUEU2APG9 FULL_G930UUEU2APG9 6.0.1 9/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2COI9 FULL_N910AUCS2COI9 5.1.1 8/2016
SM-N915A Note 4 edge AT&T N915AUCS2COI9 FULL_N915AUCS2COI9 5.1.1 8/2016
SM-G930AZ S7 Cricket G930AZTUU2APG3 FULl_G930AZTUU2APG3 6.0.1 8/2016
SM-G920AZ S6 Cricket G920AZTUU4CPG2 FULL_G920AZTUU4CPG2 6.0.1 8/2016
SM-G530A Go Prime AT&T G530AUCS4AOIA FULL_G530AUCS4AOIA 5.1.1 8/2016
SM-N930R7 Note 7   N930R7WWS1APH1 FULL_N930R7WWS1APH1 6.0.1 8/2016
SM-N930A Note 7 AT&T N930AUCS1APH1 FULL_N930AUCS1APH1 6.0.1 8/2016
SM-N930V Note 7 Verizon N930VVRS1APH1 FULL_N930VVRS1APH1 6.0.1 8/2016
SM-N930R7 Note 7   N930R7WWU1APGI FULl_N930R7WWU1APGI 6.0.1 8/2016
SM-N930R4 Note 7 U.S Cellunar N930R4TYS1APH1 FULl_N930R4TYS1APH1 6.0.1 8/2016
SM-N930P Note 7 Sprint N930PVPU1APGC FULL_N930PVPU1APGC 6.0.1 8/2016
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCU1APG7 FULL_G891AUCU1APG7 6.0.1 8/2016
SM-N930V Note 7 Verizon N930VVRU1APG9 FULL_N930VVRU1APG9 6.0.1 8/2016
SM-R735A Gear S2 Classic AT&T R735AUCU2BPG1 FULL_R735AUCU2BPG1   8/2016
SM-R730A Gear S2 3G AT&T R730AUCU2BPG1 FULL_R730AUCU2BPG1   8/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS2BPG1 FULL_N920AUCS2BPG1 6.0.1 8/2016
SM-G928A S6+ AT&T G928AUCS2BPG1 FULL_G928AUCS2BPG1 6.0.1 8/2016
SM-N915T Note edge T-Mobile N915TUVS2DPG2 FULL_N915TUVS2DPG2 6.0.1 8/2016
SM-N910T Note 4 T-Mobile N910TUVS2EPG2 FULl_N910TUVS2EPG2 6.0.1 8/2016
SM-N910T3 Note 4 T-Mobile N910T3UVS2EPG2 FULl_N910T3UVS2EPG2 6.0.1 8/2016
SM-N915A Note edge AT&T N915AUCS2COI7 FULl_N915AUCS2COI7 5.1.1 7/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2DOI7 FULl_N910AUCS2DOI7 5.1.1 7/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCU2APG1 FULl_G935AUCU2APG1 6.0.1 7/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCU2APG1 FULL_G930AUCU2APG1 6.0.1 7/2016
SM-G925A S6 edge AT&T G925AUCS4CPG1 FULL_G925AUCS4CPG1 6.0.1 7/2016
SM-G920A S6 AT&T G920AUCS4CPG1 FULL_G920AUCS4CPG1 6.0.1 7/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4CPA5 FULl_G900AUCS4CPA5 5.1.1 7/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCS4CPF3 FULL_G890AUCS4CPF3 6.0.1 7/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2CPB5 FULL_G870AUCS2CPB5 5.1.1 7/2016
SM-G920T1 S6 MetroPCS G920T1UVS4EPG2 FULl_G920T1UVS4EPG2 6.0.1 7/2016
SM-G530T Grand Prime T-Mobile G530TUVU1APG1 FULl_G530TUVU1APG1 5.1.1 7/2016
SM-G360T Core Prime T-Mobile G360TUVU1APG2 FULl_G360TUVU1APG2 5.1.1 7/2016
SM-G360T1 Core Prime MetroPCS G360T1UVU2APG2 FULl_G360T1UVU2APG2 5.1.1 7/2016
SM-T817T Tab S2 9.7 T-Mobile T817TUVU2BPF1 FULL_T817TUVU2BPF1 6.0.1 7/2016
SM-G920AZ S6 Cricket G920AZTUU4CPF2 FULL_G920AZTUU4CPF2 6.0.1 7/2016
SM-G920V S6 Verizon G920VVRU4CPF4 ALL_VZW_G920VVRU4CPF4 6.0.1 7/2016
SM-G925V S6 Edge Verzizon G925VVRU4CPF4 ALL_VZW_G925VVRU4CPF4 6.0.1 7/2016
SM-G900T3 S5 T-Mobile G900T3UVUSGPG2 FULL_G900T3UVUSGPG2 6.0.1 7/2016
SM-G900T1 S5 T-Mobile G900T1UVS4EPG2 FULL_G900T1UVS4EPG2 6.0.1 7/2016
SM-G900T S5 T-Mobile G900TUVUS1GPG2 FULl_G900TUVUS1GPG2 6.0.1 7/2016
SM-N910V Note 4 Verizon N910VVRU2CPF3 ALL_VZW_N910VVRU2CPF3 6.0.1 7/2016
SM-N920T Note 5 T-Mobile N920TUVU3DPG1 FULL_N920TUVU3DPG1 6.0.1 7/2016
SM-T817A Galaxy tab S2 AT&T T817AUCU2BPF2 FULL_T817AUCU2BPF2 6.0.1 7/2016
SM-G935T S7 Edge T-Mobile G935TUVU3APG1 FULL_G935TUVU3APG1 6.0.1 7/2016
SM-G930T S7 T-Mobile G930TUVU3APG1 FULL_G930TUVU3APG1 6.0.1 7/2016
SM-G928T S6 Plus T-Mobile G928TUVU3DPG1 FULL_G928TUVU3DPG1 6.0.1 7/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCU4CPF1 FULL_G890AUCU4CPF1 6.0.1 7/2016
SM-G920AZ S6 Cricket G920AZTEU4CPF2 FULL_G920AZTEU4CPF2 6.0.1 7/2016
SM-G925R7 S6 Edge   G925R7WWU3CPC1 FULL_G925R7WWU3CPC1 6.0.1 7/2016
SM-G920R7 S6   G920R7WWU3CPC1 FULl_G920R7WWU3CPC1 6.0.1 7/2016
SM-G928R4 S6+ U.S Cellunar G928R4TYU2BPE1 FULl_G928R4TYU2BPE1 6.0.1 7/2016
SM-N920R4 Note 5 U.S Cellunar N920R4TYU2BPE1 FULl_N920R4TYU2BPE1 6.0.1 7/2016
SM-R960 Mega 6.0 U.S Cellunar R960TYUBPE4 FULl_R960TYUBPE4 4.4.2 6/2016
SM-G935U S7 Edge Republic wireless G935UUEU2APEH FULL_G935UUEU2APEH 6.0.1 6/2016
SM-G930U S7 Republic wireless G930UUEU2APEH FULL_G930UUEU2APEH 6.0.1 6/2016
SM-J320P J3(2016) Sprint J320PVPU1APE1 FULL_J320PVPU1APE1 5.1.1 6/2016
SM-G930R4 S7 U.S Cellunar G930R4TYU2APE2 FULL_G930R4TYU2APE2 6.0.1 6/2016
SM-G935R4 S7 Edge U.S Cellunar G935R4TYS2APC3 FULL_G935R4TYS2APC3 6.0.1 6/2016
SM-G925T S6 Edge T-Mobile G925TUVU4EPF1 FULl_G925TUVU4EPF1 6.0.1 6/2016
SM-G920T S6 T-Mobile G920TUVU4EPF1 FULL_G920TUVU4EPF1 6.0.1 6/2016
SM-G550T On5 LTE T-Mobile G550TUVU1APF1 FULL_G550TUVU1APF1 6.0.1 6/2016
SM-G550T1 ON5 LTE Metro PCS G550T1UVU1APF1 FULl_G550T1UVU1APF1 6.0.1 6/2016
SM-N915T Note Edge T-Mobile N915TUVU2DPE3 FULL_N915TUVU2DPE3 6.0.1 6/2016
SM-N910T Note 4 T-Mobile N910TUVU2EPE3 FULL_N910TUVU2EPE3 6.0.1 6/2016
SM-N910T3 Note 4 T-Mobile N910T3UVU1EPE3 FULl_N910T3UVU1EPE3 6.0.1 6/2016
SM-T377A Tab E AT&T T377AUCU1APF1 FULL_T377AUCU1APF1   6/2016
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2COI6 FULl_N915AUCS2COI6 5.1.1 6/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2DOI6 FULl_N910AUCS2DOI6 5.1.1 6/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCS2APF2 FULL_G935AUCS2APF2 6.0.1 6/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS2APF2 FULL_G930AUCS2APF2 6.0.1 6/2016
SM-G920A S6 AT&T G920AUCS4CPF1 FULL_G920AUCS4CPF1 6.0.1 6/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2CPB4 FULL_G870AUCS2CPB4 5.1.1 6/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4CPA4 FULL_G900AUCS4CPA4 5.1.1 6/2016
SM-G900P S5 Sprint G900PVPS3CPE2 FULl_G900PVPS3CPE2   6/2016
SM-N915V Note Edge Verizon N915VVRU2CPD1 FULL_N915VVRU2CPD1 6.0.1 6/2016
SM-N910V Note 4 Verizon N910VVRU2CPD1 FULL_N910VVRU2CPD1 6.0.1 6/2016
SM-G891A S7 Active AT&T G891AUCU1APE7 FULl_G891AUCU1APE7 6.0.1 6/2016
SM-N900R4 Note 3 U.S Cellunar N900R4TYUDPE2 FULL_N900R4TYUDPE2 5.0 6/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCS2APE3 FULL_N920AUCS2APE3 6.0.1 5/2016
SM-G928A S6 Edge Plus AT&T G928AUCS2APE3 FULL_G928AUCS2APE3 6.0.1 5/2016
SM-G530A Go Prime AT&T G530AUCS4AOI8 FULL_G530AUCS4AOI8 5.1.1 5/2016
SM-G930R6 S7   G930R6WWU2APD2 FULL_G930R6WWU2APD2 6.0.1 5/2016
SM-T377A Tab E 8.0 AT&T T377AUCU1APE1 FULL_T377AUCU1APE1 5.1.1 5/2016
SM-J320R4 J3(2016) U.S Cellunar J320R4TYU1APE1 FULL_J320R4TYU1APE1 5.1.1 5/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCS2CPB3 FULL_G870AUCS2CPB3 5.1.1 5/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCS3BPDS FULL_G890AUCS3BPDS 5.1.1 5/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCS4CPA3 FULl_G900AUCS4CPA3 5.1.1 5/2016
SM-G920A S6 AT&T G920AUCU3CPD6 FULL_G920AUCU3CPD6 6.0.1 5/2016
SM-G925A S6 edge AT&T G925AUCU3CPD6 FULl_G925AUCU3CPD6 6.0.1 5/2016
SM-G930T1 S7 Metro PCS G930T1UVS3APD2 FULL_G930T1UVS3APD2 6.0.1 5/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS2APE1 FULL_G930AUCS2APE1 6.0.1 5/2016
SM-N920V Note 5 Verizon N920VVRU2BPD4 FULl_N920VVRU2BPD4 6.0.1 5/2016
SM-G928V S6+ Verizon G928VVRU2BPD4 FULL_G928VVRU2BPD4 6.0.1 5/2016
SM-G930V S7 Verizon G930VVRU2APD2 FULl_G930VVRU2APD2 6.0.1 5/2016
SM-G935V S7 Edge Verizon G935VVRU2APD2 FULl_G935VVRU2APD2 6.0.1 5/2016
SM-G860P S5 Sport Sprint G860PVPU2CPD1 FULL_G860PVPU2CPD1 6.0.1 5/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2DOI5 FULl_N910AUCS2DOI5 5.1.1 5/2016
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2COI5 FULl_N915AUCS2COI5 5.1.1 5/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCS2APE1 FULL_G935AUCS2APE1 6.0.1 5/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCS2APE1 FULl_G930AUCS2APE1 6.0.1 5/2016
SM-T817A Tab S2 9.7 AT&T T817AUCU2APB2 FULL_T817AUCU2APB2 5.1.1 5/2016
SM-J321AZ J3 Cricket J321AZTUU1APD1 FULl_J321AZTUU1APD1   5/2016
SM-J320AZ J3 Cricket J320AZTUU1APD1 FULl_J320AZTUU1APD1   5/2016
SM-N915P Note Edge Sprint N915PVPU4DPD1 FULL_N915PVPU4DPD1 6.0.1 4/2016
SM-N915A Note Edge AT&T N915AUCS2COI4 FULL_N915AUCS2COI4 5.1.1 4/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCS2DOI4 FULl_N910AUCS2DOI4 5.1.1 4/2016
SM-J120A J1 2016 AT&T J120AUCU1APC8 FULl_J120AUCU1APC8 5.1.1 4/2016
SM-G928V S6+ Verizon G928VVRU2BPC2 FULL_G928VVRU2BPC2 6.0.1 4/2016
SM-N920V Note 5 Verizon N920VVRU2BPC2 FULL_N920VVRU2BPC2 6.0.1 4/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCS3BPCG FULl_G890AUCS3BPCG 5.1.1 4/2016
SM-G930AZ S7   G930AZTUU2APD2 FULL_G930AZTUU2APD2 6.0.1 4/2016
SM-J320V J3 2016 Verizon J320VPPVRU1APC3 FULl_J320VPPVRU1APC3 5.1.1 4/2016
SM-N915R4 Note Edge   N910R4TYU1CPC5 FULL_N910R4TYU1CPC5 6.0.1 4/2016
SM-G928T S6+ T-Mobile G928TUVU2DPD1 FULL_G928TUVU2DPD1 6.0.1 4/2016
SM-G930T1 S7 T-Mobile G930T1UVS2APB8 FULL_G930T1UVS2APB8 6.0.1 4/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AUCU2APD1 FULL_G930AUCU2APD1 6.0.1 4/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AATT2APD1 FULl_G935AATT2APD1 6.0.1 4/2016
SM-N920R7 Note 5   N920R7WWU1APC7 FULl_N920R7WWU1APC7 6.0.1 4/2016
SM-J320A J3 2016 AT&T J320AUCU1APC9 FULL_J320AUCU1APC9 5.1.1 4/2016
SM-N915V Note Edge Verizon N915VVRS2BPC1 FULl_N915VVRS2BPC1 5.0.1 4/2016
SM-G920V S6 Verizon G920VVRU4CPC2 FULl_G920VVRU4CPC2 6.0.1 4/2016
SM-G925V S6 edge Verizon G925VVRU4CPC2 FULL_G925VVRU4CPC2 6.0.1 4/2016
SM-R730V   Verizon R730VVRU1BPC1 FULL_R730VVRU1BPC1   4/2016
SM-J120AZ J1 2016   J120AZTUU1APC4 FULL_J120AZTUU1APC4 5.1.1 4/2016
SM-G935T S7 Edge T-Mobile G935TUVU2APC8 FULL_G935TUVU2APC8 6.0.1 4/2016
SM-G930S S7 T-Mobile G930TUVU2APC8 FULL_G930TUVU2APC8 6.0.1 4/2016
SM-T817T Tab S2 9.7 T-Mobile T817TUVS2APB1 FULL_T817TUVS2APB1 5.1.1 4/2016
SM-G930R7 S7   G930R7WWS2APC2 FULL_G930R7WWS2APC2 6.0.1 4/2016
SM-J320A J3 2016 AT&T J320AUCU1APC4 FULL_J320AUCU1APC4 5.1.1 4/2016
SM-N910A Note 4 AT&T N910AUCU2DOI3 FULL_N910AUCU2DOI3 5.1.1 3/2016
SM-N915A Note 4 AT&T N915AUCU2COI3 FULL_N915AUCU2COI3 5.1.1 3/2016
SM-G870A S5 Active AT&T G870AUCU2CPB1 FULL_G870AUCU2CPB1 5.1.1 3/2016
SM-N920R4 Note 5 U.S cellunar N920R4TYU2BPB6 FULL_N920R4TYU2BPB6 6.0.1 3/2016
SM-G930P S7 Sprint G930PVPU1APB5 FULL_G930PVPU1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G935P S7 Edge Sprint G935PVPU1APB5 FULL_G935PVPU1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G930T S7 Metro PCS G930T1UVU1APB6 FULL_G930T1UVU1APB6 6.0.1 3/2016
SM-G928R4 S6+ U.S Cellunar G928R4TYU2BPB6 FULL_G928R4TYU2BPB6 6.0.1 3/2016
SM-G925R4 S6 Edge U.S Cellunar G925R4TYU3CPB4 FULL_G925R4TYU3CPB4 6.0.1 3/2016
SM-G920R4 S6 U.S Cellunar G920R4TYU3CPB4 FULL_G920R4TYU3CPB4 6.0.1 3/2016
SM-R735A Gear S2 AT&T R735AUCU1APB7 FULL_R735AUCU1APB7 6.0.1 3/2016
SM-G935T S7 Edge T-Mobile G935TUVU1APB6 FULL_G935TUVU1APB6 6.0.1 3/2016
SM-G930T S7 T-Mobile G930TUVU1APB6 FULL_G930TUVU1APB6 6.0.1 3/2016
SM-G925R6 S6 Edge   G925R6WWU3CPC1 FULL_G925R6WWU3CPC1   3/2016
SM-G920R6 S6   G920R6WWU3CPC1 FULL_G920R6WWU3CPC1   3/2016
SM-G930V S7 Verizon G930VVZW1APB1 FULL_G930VVZW1APB1 6.0.1 3/2016
SM-G930R4 S7 US Cellunar G930R4TYU1APB4 FULl_G930R4TYU1APB4 6.0.1 3/2016
SM-G935R4 S7 Edge US Cellunar G935R4TYU1APB4 FULL_G935R4TYU1APB4 6.0.1 3/2016
SM-G925P S6 Edge Sprint G925PVPU3CPB6 FULL_G925PVPU3CPB6 6.0.1 3/2016
SM-G920P S6 Sprint G920PVPU3CPB6 FULl_G920PVPU3CPB6 6.0.1 3/2016
SM-G900A S5 AT&T G900AUCU4CPA1 FULL_G900AUCU4CPA1 5.1.1 3/2016
SM-G935A S7 Edge AT&T G935AUCU1APB5 FULL_G935AUCU1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G930AZ S7   G930AZTUU1APB6 FULl_G930AZTUU1APB6 6.0.1 3/2016
SM-G930A S7 AT&T G930AATT1APB5 FULL_G930AATT1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G930P S7 Sprint G930PVPU1APB5 FULL_G930PVPU1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G935P S7 Edge Sprint G935PVPU1APB5 FULL_G935PVPU1APB5 6.0.1 3/2016
SM-G890A S6 Active AT&T G890AUCU3BPB3 FULL_G890AUCU3BPB3 5.1.1 3/2016
SM-T817V Tab S2 Verizon T817VVRS2APB2 FULL_T817VVRS2APB2 5.1.1 3/2016
SM-G900V S5 Verizon G900VVRU2BPB1 FULL_G900VVRU2BPB1 5.0 3/2016
SM-N920A Note 5 AT&T N920AUCU2APB2 FULL_N920AUCU2APB2 5.1.1 3/2016
SM-N928A S6+ AT&T G928AUCU2APB2 FULL_G928AUCU2APB2 5.1.1 3/2016
SM-R735A Gear S2 AT&T R735AUCU1APB3 FULL_R735AUCU1APB3   3/2016
SM-T677V   Verizon T677VVRU1APB1 FULL_T677VVRU1APB1   3/2016
SM-N910V Note 4 Verizon N910VVRU2BPA1 ALL_VZW_N910VVRU2BPA1 5.1.1 2/2016
SM-G920R6 S6 Verizon LRA G920R6WWU3BOJ4 ALL_LRA_G920R6WWU3BOJ4 5.1.1 2/2016
SM-G925R6 S6 Edge Verizon LRA (LTE Rural America) G925R6WWU3BOJ4 ALL_LRA_G925R6WWU3BOJ4 5.1.1 2/2016
SM-T807T   T-Mobile T807TUVS1BOL1 FULL_T807TUVS1BOL1 5.0.2 2/2016
SM-T377V Tab E 8.0 Verizon T377VVRU1AOL7 ALL_VZW_T377VVRU1AOL7 5.1.1 2/2016
SM-R732     R732OXA2BPA4 FULL_R732OXA2BPA4   2/2016
SM-R720     R720OXA2BPA4 FULL_R720OXA2BPA4   2/2016
SM-G900T S5 T-Mobile G900TUVS1FOL1 FULL_G900TUVS1FOL1 5.1.1 2/2016
SM-G900T1 S5 T-Mobile G900T1UVS1BOL1 FULL_G900T1UVS1BOL1 5.1.1 2/2016
SM-R730V   Verizon R730VVRU1AOL3 VZW_R730VVRU1AOL3   1/2016
SM-N910V Note 4 Verizon N910VVRU2BOK3 ALL_VZW_N910VVRU2BOK3 5.1.1 1/2016
SM-G360R6 Core Prime LRA G360R6WWU1AOI2 ALL_LRA_G360R6WWU1AOI2 apotheke-zag.de   1/2016
SM-T817V Tab S2 9.7 Verizone T817VVRU2AOL2 ALL_VZW_T817VVRU2AOL2 5.1.1 1/2016
SM-T377R4 Tab 4 U.S Cellunar T377R4TYU1AOJ8 ALL_USC_T377R4TYU1AOJ8 5.1.1 1/2016
SM-J320P J3 Sprint J320PVPU1AOL2 ALL_SPT_J320PVPU1AOL2   1/2016
SM-N900T Note 3 T-Mobile N900TUVUFOL1 FULL_N900TUVUFOL1 5.0 1/2016
SM-G900T S5 T-Mobile G900TUVS1FOJ4 FULL_G900TUVS1FOJ4 5.1.1 1/2016
SM-T817T Tab S2 9.7 T-Mobile T817TUVS2AOL1 FULL_T817TUVS2AOL1 5.1.1 1/2016
SM-G900T3 S5 T-Mobile G900T3UVS1FOL1 FULL_G900T3UVS1FOL1 5.1.1 1/2016
SM-T111 Tab 3 lite USA T110UEUAOH7 FULL_T110UEUAOH7   1/2016
SM-G920T1 S6 Metro PCS G920T1UVS3DOJ9 FULL_G920T1UVS3DOJ9 5.1.1 1/2016
SM-T807V Tab S Verizon T807VVRU1BOK3 ALL_VZW_T807VVRU1BOK3 5.0.2 1/2016
SM-G900V S5 Verizon G900VVRU2BOK3 ALL_VZW_G900VVRU2BOK3 5.1.1 1/2016
SM-N920R6 Note 5 U.S Cellular N920R6WWU1AOJ2 ALL_LRA_N920R6WWU1AOJ2 5.1.1 1/2016
             
             
SM-G925L S6 Edge LGTelecom G925LKLU3DPAD FULL_G925LKLU3DPAD 6.0.1 1/2016
SM-G925K S6 Edge KTTelecom G925KKKU3DPAD FULL_G925KKKU3DPAD 6.0.1 1/2016
SM-G925S S6 Edge SKTelecom G925SKSU3DPAC FULL_G925SKSU3DPAC 6.0.1 1/2016
SM-G920L S6 LGTelecom G920LKLU3DPAD FULL_G920LKLU3DPAD 6.0.1 1/2016
SM-G920K S6 KTTelecom G920KKKU3DPAD FULL_G920KKKU3DPAD 6.0.1 1/2016
SM-G920S S6 SKTelecom G920SKSU3DPAC FULL_G920SKSU3DPAC 6.0.1 1/2016
SM-G928K S6+ KTTelecom G928KKKU2APA3 FULL_G928KKKU2APA3 5.1.1 1/2016
SM-N915S Note Edge SKTelecom N915SKSU2COL1 FULL_N915SKSU2COL1 5.1.1 1/2016
SM-N915L Note Edge LGTelecom N915LKLU2COL1 FULL_N915LKLU2COL1 5.1.1 1/2016
SM-N915S Note Edge SKTelecom N915LKLU2COL1 FULL_N915LKLU2COL1 5.1.1 1/2016

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh