Giải mã - mở mạng all iPhone

In

Iphone

Giải mã - mở mạng sửa lỗi iPhone

   Giải mã - mở mạng - sửa lỗi, nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất cho tất cả các loại iphone trên thế giới iPhone 2G - iPhone 3G - iPhone 3Gs

- Mở mạng ( mở các máy khóa mạng AT&T và các mạng khác trên thế giới - cho mọi phiên bản phần mềm - mở khóa trực tiếp không sử dụng Sim ghép)
- Giải mã (cho các trường hợp quên mật khẩu cài đặt khi sử dụng)
- Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất (OS 3.12)
- Cài đặt tiếng việt
- Cài đặt ứng dụng trò chơi

Chia sẻ bài viết này với bạn bè