You are here: Home Tin tức Solution - Unlock - Repair Phone Solution Unlock - Repair All Korean phone for Sell or Exchange

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Solution Unlock - Repair All Korean phone for Sell or Exchange

Email In PDF.

Solution Unlock - Flash files Repair All Korean phone for Sell or Exchange

Pack 1 (Unlock Sim lock,Network lock Samsung Anycall )

- Solution Unlock Network lock Samsung Anycall (Tool + Files + Cable Pinout )
- Price : Ask for price or exchange

Pack 2 (Repair Software Samsung Anycall)

- Solution Repair phone software (Downloader - Flasher + ~100GB files - wbt,wbin,dat,mbin,abin,fnt,pld,msm,pda,csc,hidden + Cable Pinout).
- Price : Ask for price or exchange

- SPH-W2100,SPH-W2400,SPH-W2500,SPH-W2700,SPH-W2900,SPH-W3000,SPH-W3300,SPH-W3400,SPH-W3500,SPH-W3600,SPH-W4100,SPH-W4200,SPH-W4700,SPH-W5000,SPH-W5200,SPH-W5300,SPH-W5310,SPH-W5500,SPH-W5700,SPH-W5900,SPH-W6000,SPH-W6300,SPH-W6310,SPH-W7100,SPH-W7700,SPH-W7900,SPH-W8300,SPH-W8400,SPH-W8500,SPH-W8700,SPH-W9000,SPH-W9100,SPH-W9300,SPH-W9500,SPH-W9600,SPH-W9705

- SPH-M4500,SPH-M4700,SPH-M4800,SPH-M4900,SPH-M6200,SPH-M7200,SPH-M8400

- SCH-W200,SCH-W210,SCH-W240,SCH-W250,SCH-W270,SCH-W290,SCH-W300,SCH-W320,SCH-W330,SCH-W340,SCH-W350,SCH-W360,SCH-W380,SCH-W390,SCH-W410,SCH-W420,SCH-W550,SCH-W555,SCH-W600,SCH-W690,SCH-W720,SCH-W740,SCH-W750,SCH-W760,SCH-W770,SCH-W780,SCH-W830,SCH-W850,SCH-W860,SCH-W880,SCH-W910,SCH-W920,SCH-W930,SCH-W940,SCH-W960

- SCH-M450,SCH-M470,SCH-M480,SCH-M490,SCH-M495,SCH-M620,SCH-M710,SCH-M715,SCH-M720

- SHW-A110K,SHW-A110S,SHW-A130K,SHW-A130S,SHW-A160S,SHW-A180S,SHW-A200S,SHW-A220K,SHW-A220S,SHW-A250K,SHW-A250S

- SHW-M100S, SHW-M110S, SHW-M130K, SHW-M180L, SHW-M180S, SHW-M190S, SHW-M250K, SHW-M250S, SHW-M290K

Pack 3 (Unlock Network lock/Sim lock All LG CYON - Full Unlocked )

- Solution Unlock Sim lock,Network lock LG CYON (Tool + Cable Pinout)
- Price: Ask for price or exchange

- LG-KH1000,LG-KH1200,LG-KH1300,LG-KH1400,LG-KH1600,LG-KH2100,LG-KH2200,LG-KH2700,LG-KH3100,LG-KH3400,LG-KH3900,LG-KH6400,LG-KH6500,LG-KH8000,LG-KH8200,LG-KH8600.

- LG-KU1700,LG-KU2000,LG-KU2100,LG-KU2200,LG-KU2800,LG-KU3700,LG-KU3800,LG-KU4300,LG-KU5900,LG-KU6000,LG-KU6300,LG-KU9000,LG-KU9100,LG-KU9200,L-KU9300,LG-KU9500,LG-KU9600.

- LG-SH100,LG-SH110,LG-SH130,LG-SH150,LG-SH150A,LG-SH170,LG-SH210,LG-SH240,LG-SH400,LG-SH410,LG-SH460,LG-SH470,LG-SH490,LG-SH560,LG-SH640,LG-SH650,LG-SH810,LG-SH860,LG-SH860s.

- LG-SU100,LG-SU130,LG-SU200,LG-SU370,LG-SU410,LG-SU420,LG-SU430,LG-SU550,LG-SU600,LG-SU630,LG-SU640,LG-SU660,LG-SU760,LG-SU780,LG-SU880,LG-SU900,LG-SU910,LG-SU920,LG-SU950,LG-SU960.

- LG-LV7400,LG-LV7400R

Pack 4 (Repair Software All LG Cyon)

- Solution repair software (Tool Flasher + ~100GB Firmware files + Cable Pinout)
- Price : Ask for Price or exchage

- LG-KH1000,LG-KH1200,LG-KH1300,LG-KH1400,LG-KH1600,LG-KH1800,LG-KH1800M,LG-KH2100,LG-KH2200,LG-KH2700,LG-KH3100,LG-KH3400,LG-KH3900,LG-KH4500,LG-KH5200,LG-KH6400,LG-KH6500,LG-KH8000,LG-KH8200,LG-KH8600

- LG-KU1700,LG-KU2000,LG-KU2100,LG-KU2200,LG-KU2800,LG-KU3700,LG-KU3800,LG-KU4000,LG-KU4300,LG-KU5500,LG-KU5900,LG-KU6000,G-KU6300,LG-KU9000,LG-KU9100,LG-KU9200,LG-KU9300,LG-KU9500,LG-KU9600

- LG-SH100,LG-SH110,LG-SH130,LG-SH150,LG-SH150A,LG-SH170,LG-SH210,LG-SH240,LG-SH400,LG-SH410,LG-SH460,LG-SH470,LG-SH490,LG-SH640,LG-SH650,LG-SH810,LG-SH860

- LG-SU100,LG-SU130,LG-SU200,LG-SU210,LG-SU370,LG-SU410,LG-SU420,LG-SU430,LG-SU550,LG-SU600,LG-SU630,LG-SU640,LG-SU660,LG-SU760,LG-SU780,LG-SU900,LG-SU910,LG-SU920,LG-SU950,LG-SU960

- LG-KB1300,LG-KB1500,LG-KB1800,LG-KB2700,LG-KB6100,LG-KB6300,LG-KC3500,LG-KD1200,LG-KF1000,LG-KF1100,LG-KP4700,LG-KV4200

- LG-LB1200,LG-LB1500,LG-LB1700,LG-B2500,LG-LB2500H,LG-LB2700,LG-LB2900,LG-LB2900S,LG-LB2100,LG-LB3300,LG-LB3300P,LG-LB4400,LG-LP3400,LG-LB6100,LG-LB6300,LG-LC3200,LG-LC3600

- LG-LH2000,LG-LH2100,LG-Lh2300,LG-LH2300W,LG-LH2600,LG-LH5000,LG-LH6400,LG-LH8000,LG-LH8600,LG-LH8600S,LG-LP5900,LG-LP9500

- LG-LU1400,LG-LU1600,LG-LU2100,LG-LU2300,LG-LU3000,LG-LU3100,LG-LU3700,LG-LU6000,LG-LU6200,LG-LU6300,LG-LU6500,LG-LU6800,LG-LU9000,LG-LU9100,LG-LU9400

- LG-LV2300,LG-LV2400,LG-LV3000,LG-LV3000S,LG-LV3700,LG-LV3800,LG-LV3900,LG-LV4200,LG-LV6000.LV7400,LG-LV7400R

- LG-SB120,LG-SB130,LG-SB190,LG-SB210,LG-SB270,LG-SB310,LG-SB350,LG-SB610,LG-SB630

- LG-SD100,LG-SD200,LG-SD210,LG-SD220,LG-SD230,LG-SD260,LG-SD280,LG-SD290,LG-SD330,LG-SD340,LG-SD350,LG-SD370,LG-SD410,LG-SD460,LG-SD711,LG-SD810,LG-SD820,LG-SD840,LG-SD860,LG-SD870,LG-SD910,LG-SD1000,LG-SD1010,LG-SD1100,LG-SD1110,LG-SD1200,LG-SD1300,LG-SD1500,LG-SD1600,LG-SD2100,LG-SD2200,LG-SD2500,LG-SD9200,LG-SD9210,LG-SD9220,LG-SD9230

- LG-SV240,LG-SV260,LG-SV280,LG,SV300,LG-SV300S,LG-SV390,LG-SV420,LG-SV550,LG-SV570,LG-SV590,LG-SV600,LG-SV710,LG-SV730,LG-SV800,LG-SV850,LG-SV900

Pack 5 (Unlock User Code,Phone lock, Sim lock, Network lock Repair SKY Phone - CDMA,WCDMA).

 • IM-8300_S0140133.057.078.skd
  IM-8500_S0142148b.skd
  IM-8500l_DX3Lv146.skd
  IM-8700_S145144.037.skd
  IMB-1000_S0138150a.skd
  IM-H100_S01591.203.203.skd
  IM-R100_S0153127G.skd
  IM-S100_S0149125e.skd
  IM-S130_S0154113d.skd
  IM-U100_S0147121e,skd
  IM-U110_S0146119.040.056.skd
  IM-U130_S0150132b.085.016.skd
  IM-U150_S0157168_070307.skd
  IM-U150L_S1203144a.skd
  IM-U170_S0158120b.skd

 

 

 • SKY IM-S240K, SKY IM-S320K, SKY IM-S330K, SKY IM-S380K, SKY IM-S410K, SKY IM-S500K, SKY IM-S610K
 • SKY IM-U210K, SKY IM-U220K, SKY IM-U300K, SKY IM-U310K, SKY IM-U440K, SKY IM-U460K, SKY IM-U510K, SKY IM-U530K, SKY IM-U560K, SKY IM-U570K, SKY IM-U660K, SKY IM-U700K
 • SKY IM-S320, SKY IM-S330, SKY IM-S350, SKY IM-S370, SKY IM-S390, SKY IM-S410
 • SKY IM-S480S, SKY IM-S550S
 • SKY IM-U220, SKY IM-U310
 • SKY IM-R300
 • SKY IM-R470S, SKY IM-R520S följ här
 • SKY IM-U440S, SKY IM-U490S, SKY IM-U510S, SKY IM-U580S, SKY IM-U585S, SKY IM-U590S
 • SKY IM-A630K
 • SKY IM-A600S, SKY IM-A650S, SKY IM-A730S

  Pack 6 (Unlock User code,phone lock, Sim lock Motorola SKT)

  - MS500S, VE70, VU20, Z8M, ZN50,XT720

Pack 7 (Unlock User code,phone lock, Sim lock KTFT - EVER)

 • EV-W200F,EV-W270,EV-W370,EV-W420,EV-W450,EV-W470,EV-W530,EV-W550,EV-W700
 • EV-F100,EV-F110,EV-F200,EV-F500
 • EV-S100,EV-S110
 • KM-S120,KM-S200,KM-S220

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh