You are here: Home Tin tức Solution - Unlock - Repair Phone Repair "Phone Dead Boot" All Phone in the World (Samsung - LG - SKY - HTC....)

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Repair "Phone Dead Boot" All Phone in the World (Samsung - LG - SKY - HTC....)

Email In PDF.

  Nhận Repair "Boot" cho tất cả các loại điện thoại bị mất "Boot" trong quá trình chạy,nâng cấp phần mềm (Flashing phone - Up Rom..) hoặc máy bị lỗi Boot...

Danh sách loại CPU của máy có thể hỗ trợ Repair "Boot":

PXA310 - PXA312 - OMAP 2430 - OMAP 2431 OMAP 3430 - S3C6410 QSC6xxx,QSD8xxx,MSM3xxx,MSM5xxx,MSM6xxx,MSM7xxx..

Danh sách loại máy có thể hỗ trợ Repair Boot:

Repair Boot All Samsung Anycall - Qualcomm:

- SPH-W2400,SPH-W2500,SPH-W2700,SPH-W2900,SPH-W3000,SPH-W3300,SPH-W3400,SPH-W3500,SPH-W3600,SPH-W4100,SPH-W4200,SPH-W4700,SPH-W5000,SPH-W5200,SPH-W5300,SPH-W5310,SPH-W5500,SPH-W5700,SPH-W5900,SPH-W6000,SPH-W6300,SPH-W6310,SPH-W7100,SPH-W7700,SPH-W7900,SPH-W8300,SPH-W8400,SPH-W8500,SPH-W8700, SPH-W9000, SPH-W9100,SPH-W9300, SPH-W9500

- SPH-M4500,SPH-M4800,SPH-M6200,SPH-M7200,SPH-M8400

- SCH-W200,SCH-W210,SCH-W240,SCH-W250,SCH-W270,SCH-W290,SCH-W300,SCH-W320,SCH-W330,SCH-W340,SCH-W350,SCH-W360,SCH-W380,SCH-W390,SCH-W410,SCH-W420,SCH-W550,SCH-W570,SCH-W580,SCH-W590,SCH-W750,SCH-W760,SCH-W770,SCH-W780,SCH-W830,SCH-W850,SCH-W860,SCH-W880,SCH-W900,SCH-W910,SCH-W920, SCH-W930, SCH-W940, SCH-W960

- SCH-M450,SCH-M470,SCH-M480,SCH-M490,SCH-M495,SCH-M620,SCH-M710, SCH-M715 SCH-M720

- SHW-A110K, SHW-A110S, SHW-A130K, SHW-A130S, SHW-A160S, SHW-A180S

Repair Boot All LG CYON - Qualcomm

- LG-KH1000,LG-KH1200,LG-KH1300,LG-KH1400,LG-KH1600,LG-KH1800,LG-KH1800M,LG-KH2100,LG-KH2200,LG-KH2700,LG-KH3100,LG-KH3400,LG-KH3900,LG-KH4500,LG-KH6400,LG-KH6500,LG-KH8000,LG-KH8200,LG-KH8600

- LG-KU1700,LG-KU4000,LG-KU4300,LG-KU6000,G-KU6300,LG-KU9000,LG-KU9100,LG-KU9200,LG-KU9300,LG-KU9600

- LG-SH100,LG-SH110,LG-SH130,LG-SH150,LG-SH150A,LG-SH170,LG-SH210,LG-SH240,LG-SH400,LG-SH410,LG-SH460,LG-SH470,LG-SH490,LG-SH640,LG-SH650,LG-SH810,LG-SH860,LG-SH860S

- LG-SU100,LG-SU130,LG-SU200,LG-SU210,LG-SU410,LG-SU420,G-SU430,LG-SU600,LG-SU630,LG-SU900,LG-SU910,LG-SU920,LG-SU960

- LG-KB1300,LG-KB1500,LG-KB1800,LG-KB2700,LG-KB6100,LG-KB6300,LG-KC3500,LG-KD1200,LG-KF1000,LG-KF1100,LG-KP4700,LG-KV4200

- LG-LB1200,LG-LB1500,LG-LB1700,LG-B2500,LG-LB2500H,LG-LB2700,LG-LB2900,LG-LB2900S,LG-LB2100,LG-LB3300,LG-LB3300P,LG-LP3400,LG-LB6100,LG-LB6300,LG-LC3200,LG-LC3600

- LG-LH2000,LG-LH2100,LG-Lh2300,LG-LH2300W,LG-LH2600,LG-LH5000,LG-LH6400,LG-LH8000,LG-LH8600,LG-LH8600S,LG-LP5900,LG-LP9500

- LG-LU1400,LG-LU1600,LG-LU2100,LG-LU6000,LG-LU6300,LG-LU9000,LG-LU9100,LG-LU9400

- LG-LV2300,LG-LV2400,LG-LV3000,LG-LV3000S,LG-LV3700,LG-LV3800,LG-LV3900,LG-LV4200,LG-LV6000.LV7400,LG-LV7400R

- LG-SB120,LG-SB130,LG-SB190,LG-SB210,LG-SB270,LG-SB310,LG-SB350,LG-SB610,LG-SB630

- LG-SD100,LG-SD200,LG-SD210,LG-SD220,LG-SD230,LG-SD260,LG-SD280,LG-SD290,LG-SD330,LG-SD340,LG-SD350,LG-SD370,LG-SD410,LG-SD460,LG-SD810,LG-SD820,LG-SD840,LG-SD860,LG-SD870,LG-SD910,LG-SD1000,LG-SD1010,LG-SD1100,LG-SD1110,LG-SD1200,LG-SD1300,LG-SD1500,LG-SD1600,LG-SD2100,LG-SD2200,LG-SD2500,LG-SD9200,LG-SD9210,LG-SD9220,LG-SD9230

- LG-SV240,LG-SV260,LG-SV280,LG,SV300,LG-SV300S,LG-SV390,LG-SV420,LG-SV550,LG-SV570,LG-SV590,LG-SV600,LG-SV710,LG-SV730,LG-SV800,LG-SV900

Repair Boot All SKY Phone - Qualcomm

SKY IM-R300,IM-S240K,IM-S320,IM-S320K,IM-S350,IM-S370,IM-S410,IM-S500K,IM-R470S,IM-U210K,IM-U220,IM-U220K,IM-U300K,IM-U310,IM-U310K,IM-U440S,IM-S440K,IM-U460K

 

Repair Boot All Samsung Softbank - Qualcomm

- 705Sc,706Sc,707Sc,707Sc2,708Sc,709Sc,730Sc,731Sc,740Sc,805Sc,820Sc,821sc,830Sc,920Sc,930Sc,931Sc,941Sc

 

Repair Boot All LG DoCoMo - Qualcomm Devices

-L01A,L02A,L03A,L04A,L06A,L600i,L601i,L602i,L704i,L705i,L705ix,L706ie,L852i

PXA310 Devices :
 • Airis T483 / T483L
 • General Mobile DSTL1
 • Gigabyte GSmart MS808
 • Hewlett-Packard iPAQ 100 / 110 / 111 / 112
 • Hewlett-Packard iPAQ 200 / 210 / 211 / 212 / 214
 • HKC G908 (SIM V1)
 • HKC G920 (SIM Wacke)
 • HKC Mopad 8
 • HKC Mopad 8E
 • HKC Pearl (TechFaith Lancer)
 • HKC Prado
 • Mate 810-F (Hummer)
 • NDrive S400 (SIM U1)
 • QiGi AK007
 • QiGi AK007C
 • QiGi i6 Goal (TechFaith Lancer)
 • QiGi i6 Win / i6P Win (TechFaith Lancer)
 • QiGi i6C
 • QiGi U6 / U6P
 • QiGi U8 / U8P
 • RoverPC evo V7 (SIM V1)
 • RoverPC pro G7 (SIM U1)
 • RoverPC X7 (SIM Wacke)
 • Samsung SGH-i780
 • Samsung SGH-i907 Epix
 • WayteQ X-Phone (TechFaith Lancer)
 • WayteQ X-Phone Android (TechFaith Lancer)

 

PXA312 Devices :

 

 • Samsung SCH-i910 Omnia 8GB
 • Samsung SGH-i900 / SGH-i900V Omnia 8GB
 • Samsung SGH-i900 / SGH-i908 Omnia 16GB
 • Samsung SGH-i900L
 • Samsung SGH-i908
 • Samsung SGH-908E 
 • Samsung SGH-i780

 

OMAP 2430 Devices :

 • Samsung SGH-i560v
 • Samsung SGH-i560
 • Samsung SGH-i550w
 • Samsung SGH-i550
 • Samsung SGH-i520v
 • Samsung SGH-i520
 • Samsung SGH-i400
 • Samsung SGH-i607 
 • Samsung SGH-G810
 • Samsung GT-i8510
 • Samsung GT-i7110
 • Asus-Lamborghini ZX1
 • Asus M536

OMAP 2431 Devices :

 • Asus P560
 • Asus M930
 • Palm Treo 800w
 • Samsung SGH-i450

S3C6410 Devices :

 

 • Acer DX650
 • Acer M900 / Tempo M900
 • Acer Tempo F900
 • Acer Tempo X960
 • Samsung GT-i5700 Galaxy Lite / Spica
 • Samsung GT-B7300 OmniaLITE (Samsung Buckingham)
 • Samsung GT-B7330 
 • Samsung GT-B7610 OmniaPRO (Samsung Louvre)
 • Samsung GT-B7620 Giorgio Armani
 • Samsung GT-i5508
 • Samsung GT-i5700
 • Samsung GT-i5800
 • Samsung GT-i5801
 • Samsung GT-i6410
 • Samsung GT-i8000 Omnia II 16GB
 • Samsung GT-i8000 Omnia II 2GB
 • Samsung GT-i8000 Omnia II 8GB
 • Samsung GT-i8000L Omnia II
 • Samsung GT-i8320
 • Samsung GT-i8510
 • Samsung GT-i8700
 • Samsung GT-i8910
 • Samsung GT-i9000 (Galaxy S)
 • Samsung GT-i9001 Galaxy S Plus
 • Samsung GT-i9023 Nexus S SL
 • Samsung GT-i9100 Galaxy S II
 • Samsung GT-P1000 Galaxy Tab
 • Samsung GT-P1000N Galaxy Tab
 • Samsung GT-S7350
 • Samsung GT-S7350i
 • Samsung GT-S8000
 • Samsung GT-S8000H
 • Samsung GT-S8500 
 • Samsung Moment (SPH-M900)
 • Samsung SCH-i800 Galaxy Tab Verizon 
 • Samsung SCH-i920 Omnia II 8GB
 • Samsung SPH-P100 Galaxy Tab Sprint
 • Samsung SHW-M110S Galaxy S
 • Samsung SHW-M130K Galaxy K
 • Samsung SHW-M180S Galaxy Tab
 • Samsung SHW-M180W Galaxy Tab Wifi
 • Samsung Anycall SHW-M250S Galaxy S II
 • Samsung Anycall SHW-M250K Galaxy S II

 

Samsung Qualcomm

 

 

 • Samsung SGH-A767
 • Sasmung SGH-A777
 • Samsung SGH-A837
 • Samsung SGH-A867
 • Samsung SGH-A877
 • Samsung SGH-A887
 • Samsung SGH-A897
 • Samsung SGH-C5510
 • Samsung SGH-F330
 • Samsung SGH-F480
  Samsung SGH-F480V
 • Samsung SGH-F490
 • Samsung SGH-F490V
 • Samsung SGH-G800
 • Samsung SGH-i897
 • Samsung SGH-J200
 • Samsung SGH-J208
 • Samsung SGH-L810
 • Samsung SGH-L810v
 • Samsung SGH-M7500
 • Samsung SGH-M7600
 • Samsung SGH-M8800
 • Samsung SGH-M8910
 • Samsung SGH-T469
 • Samsung SGH-T669
 • Samsung SGH-T749
 • Samsung SGH-T849
 • Samsung SGH-T919
 • Samsung SGH-T959
 • Samsung SGH-T959P
 • Samsung SGH-T959V
  Samsung SGH-U700
 • Samsung SGH-U700B
 • Samsung SGH-U700V
 • Samsung SGH-U708
 • Samsung SGH-U800
  Samsung SGH-U900
 • Samsung SGH-U900T
 • Samsung SGH-U908
 • Samsung SGH-Z230
 • Samsung SGH-Z400
 • Samsung SGH-Z500
 • Samsung SGH-Z540
 • Samsung SGH-ZV60
 • Samsung GT-S3370
 • Samsung GT-S5510
 • Samsung GT-S5570 Galaxy Mini
 • Samsung GT-S5600
 • Samsung GT-S5660 Galaxy Gio
 • Samsung GT-S5830 Galaxy Ace
 • Samsung GT-S7220
 • Samsung GT-S7330
 • Samsung GT-S7350
 • Samsung GT-S7350i
 • Samsung GT-S8000
 • Samsung GT-S8300
 • Samsung GT-i5500

 

LG Qualcomm

 • LG-KC910
 • LG-KC910i
 • LG-KU310
 • LG-U310
 • LG-KS20
 • LG-CT810
 • LG-CU720
 • LG-GM730
 • LG-GT540

 

LG CYON ( Repair Boot All Phone "DEAD BOOT" By Unlock, Flashing With Octopus Box,  Z3X Box & Vygis)

 

- KH Series : KH1000, KH1200, KH1400, KH1600, KH1800, KH1800M, KH2100, KH2200, KH2700, KH3100, KH3900, KH4500, KH6400, KH6500, KH8000, KH8200, KH8600

- KU Series : KU1700, KU4000, KU6000, KU6300, KU9000, KU9100, KU9500

- SH Series : SH110, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400, SH410, SH460, SH470, SH490, SH640, SH650, SH860

- SU Series : SU100, SU410, SU420, SU600, SU630, SU900, SU910, SU950

 

- LV Series : LV7400, LV7400R

Siemen - BenQ

 • Benq EF81

HTC

 • HTC Artemis
 • HTC Athena
 • HTC Chief
 • HTC Click
 • HTC Diamond
 • HTC Docomo NTT T-01A
 • HTC Dash
 • HTC Desire
 • HTC Desire HD
 • HTC Desire S
 • HTC Dream (Goolge G1)
 • HTC Elfin (HTC Touch P3452)
 • HTC Nexus One
 • HTC Niki (HTC Touch Dual)
 • HTC Magic (Goolge G2)
 • HTC Magic32 -SAPP300
 • HTC Mega Touch 2
 • HTC Legend A6363
 • HTC Herald
 • HTC Hero (Goolge G3)
 • HTC Imagio WhiteStone
 • HTC Incredible
 • HTC Jade (HTC Touch 3G T3232)
 • HTC Raphael (HTC Touch Pro T7272)
 • HTC Tattoo
 • HTC Tattoo - HTC Click 100
 • HTC Topaz Diamond 2
 • HTC Touch Cruise (P3650)
 • HTC Touch Dual
 • HTC Touch HD
 • HTC Touch HD2 (HTC Leo)
 • HTC Touch HD2 (HTC T-Mobile)
 • HTC Touch Pro 2 (HTC RhodiumW)
 • HTC Touch Pro 2 T7373 (HTC Rhodium 100)
 • HTC Toshiba TG01 (Toshiba Tsunagi)
 • HTC Trophy
 • HTC Snap Maple 120
 • HTC Snap S521
 • HTC SonyEricsson Xperia X1 (HTC Kovalsky)
 • HTC WildFire
 • HTC WildFireS
 • HTC Wings
 • HTC Wizard

Samsung Broadcomm

 • Samsung GT-B5310
 • Samsung GT-M3710
 • Samsung GT-S3310
 • Samsung GT-S3410W
 • Samsung GT-S3650
 • Samsung GT-S3653
 • Samsung GT-S5230
 • Samsung GT-S5230 (M,W,T)
 • Samsung GT-S5233
 • Samsung GT-S5233A
 • Samsung GT-S5233S
 • Samsung GT-S5560
 • Samsung GT-S7070
 • Samsung SGH-F480G
 • Samsung SGH-F480i
 • Samsung SGH-F480W

Modem Broadband

 • Huawei E156B
 • Huawei E156G
 • Huawei E160
 • Huawei E160G
 • Huawei E169
 • Huawei E170
 • Huawei E172
 • Huawei E176
 • Huawei E220
 • Huawei E272
 • Huawei E585
 • Huawei E1550
 • Huawei E1552
 • Huawei U1250
 • -
 • ZTE F188
 • ZTE MF100
 • ZTE MF112
 • ZTE MF170
 • ZTE MF620
 • ZTE MF622
 • ZTE MF627
 • ZTE MF628
 • ZTE MF637

Other

 • EV-W100
 • EV-W700
 • EV-F110

 

PS: Danh sách model sẽ tiếp tục bổ xung

 

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh