You are here: Home Tin tức Software - Phần mềm Huawei Enjoy 9 Plus JKM-AL00b 9.1.0.228(C00E33R1P6) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.10.

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Huawei Enjoy 9 Plus JKM-AL00b 9.1.0.228(C00E33R1P6) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.10.

Email In PDF.

-------------------(Phone Infomation)---------------------
...
(bootloader) JKM-AL00b
OKAY [  0.032s]
finished. total time: 0.035s
devicemodel: JKM-L22
finished. total time: 0.023s
...
(bootloader) :JKM-AL00b 9.1.0.228(C00E33R1P6)
OKAY [  0.037s]
finished. total time: 0.040s
...
(bootloader) :JKM-LGRP1-CHN 9.1.0.228
OKAY [  0.034s]
finished. total time: 0.037s
...
(bootloader) :JKM-AL00b-CUST 9.1.0.33(C00)
OKAY [  0.037s]
finished. total time: 0.042s
...
(bootloader) :JKM-AL00b-PRELOAD 9.1.0.6(C00R1)
OKAY [  0.038s]
finished. total time: 0.042s
...
(bootloader) :9
OKAY [  0.033s]
finished. total time: 0.039s
vendorcountry: hw/spcseas
finished. total time: 0.026s
...
FAILED (remote: Command not allowed)
finished. total time: 0.029s
-----------------------------------------------------------
...
(bootloader)
OKAY [  0.029s]
finished. total time: 0.033s
...
(bootloader) hotainfo_len:0x0000005C
(bootloader) "C_version":"C00","D_version":"D000","PLMN":"452
(bootloader) 04","BoardID":"7689","DeviceName":"JKM-L22",
OKAY [  0.070s]
finished. total time: 0.074s
dongle_info: RSA-2048,0x9001,0x7000,0x6000,0x5100,0x5000
finished. total time: 0.028s
rescue_get_updatetoken: 3B663F0DB730BFD7
finished. total time: 0.056s
(bootloader) 4460DC2460FC2D4864E31620B748716D
(bootloader) 92DFD0C10A895128CB63EA0B61B54E53
rescue_get_hwid:
finished. total time: 0.054s
(bootloader) main version do not exist in oeminfo!

rescue_phoneinfo: NO MAIN VERSION
finished. total time: 0.043s
rescue_version: rescue0.6
finished. total time: 0.078s
...
(bootloader) Ver2.3
OKAY [  0.036s]
finished. total time: 0.041s
...
(bootloader) huawei_key_v1
OKAY [  0.034s]
finished. total time: 0.037s
-----------------------------------------------------------
-------------------(Unlock bootloader)--------------------
...
(bootloader)  locked
OKAY [  0.035s]
finished. total time: 0.041s
...
(bootloader)  FB LockState: LOCKED
(bootloader)  USER LockState: LOCKED
OKAY [  0.054s]
finished. total time: 0.059s
-----------------------------------------------------------
...
(bootloader) 4282mv
OKAY [  0.032s]
finished. total time: 0.037s
...
FAILED (remote: read persist data failed)
finished. total time: 0.028s
...
(bootloader) secure image verify fail
OKAY [  0.034s]
finished. total time: 0.039s
rescue_ugs_port: UGSA
finished. total time: 0.021s
getvar:rescue_enter_recovery FAILED (remote: FAIL:need all image flashed!)
finished. total time: 0.032s
-------------------------------

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh